Thông báo về việc khai thác, sử dụng tài liệu số

Đăng vào 30/06/2017 08:39:21
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                              

                                                                                                            Hà  Nội, ngày 29  tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc khai thác, sử dụng tài liệu số

     Thực hiện kế hoạch số hóa tài liệu năm 2017, Trung tâm Thông tin Thư viện đã số hóa được 131 tài liệu gồm: giáo trình 23 tên, luận văn, luận án 80 tên và đề tài khoa học 28 tên và đang tiếp tục cập nhật vào cơ sở dữ liệu toàn văn trên phần mềm KIPOS.

    Để khai thác được tài liệu toàn văn, bạn đọc hãy truy cập vào địa chỉ: http://thuvien.hlu.edu.vn/default.aspx?mnuid=11 và thực hiện theo các bước sau:

      Trung tâm xin được tiếp nhận  góp ý và hỗ trợ bạn đọc qua các kênh thông tin sau: ĐT: 024.3773.4549; Panpage: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội; Email: Thuvien@hlu.edu.vn

Trân trọng!