Mời tham dự Hội thảo tại Trường ĐH Việt - Nhật về chủ đề Trọng tài quốc tế và pháp quyền cho thị trường bền vững

Đăng vào 01/08/2017 16:02:53

Tên chủ đề hội thảo: Trọng tài quốc tế và pháp quyền cho thị trường bền vững

Địa điểm: Phòng học 415, Trường ĐH Việt - Nhật, Mỹ Đình, HN

Đơn vị tổ chức: Trường ĐH Việt - Nhật (ĐHQG Hà Nội) và  ĐHTH Tokyo, Nhật Bản phối hợp tổ chức

Ngôn ngữ: Tiếng Nhật, tiếng Việt có phiên dịch song song

Các Thầy/Cô của Trường ĐH Luật Hà Nội quan tâm đến chủ đề hội thảo đăng ký tham dự với Phòng HTQT qua địa chỉ email: daohue.slp@gmail.com. Phòng HTQT sẽ tổng hợp và gửi cho Ban tổ chức hội thảo để đăng ký.

Vui lòng xem chi tiết tại /Images/Post/files/TB%20HT(1).pdf