Thông báo nghỉ phục vụ

Đăng vào 11/08/2017 22:12:16

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 

 

THÔNG BÁO

 

Thứ 2, ngày 14/8/2017, Thư viện nghỉ phục vụ từ 7h30' - 11h30'

Lý do: Cán bộ thư viện họp triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018