Toạ đàm khoa học: “Trao đổi kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của tạp chí khoa học”

Đăng vào 29/09/2017 11:45:11

Với mục đích nhằm trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của các tạp chí khoa học thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học, qua đó giúp Tạp chí Luật học và các tạp chí khoa học khác xác định phương hướng, các giải pháp đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, sáng ngày 25/9/2017, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức toạ đàm khoa học:  “Trao đổi kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của tạp chí khoa học”.

 

 

Tham gia Tọa đàm có đại diện các tạp chí khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu; các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Luật Hà Nội. TS. Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và PGS.TS Trương Quang Vinh, Tổng biên tập Tạp chí Luật học chủ trì buổi toạ đàm.

 

 

Phát biểu khai mạc Toạ đàm, Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy nói: “Tạp chí khoa học có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi trường đại học, viện nghiên cứu trong việc công bố công trình khoa học và thông qua đó, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động khoa học nói chung ở các cơ sở đào tạo đại học, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Luật báo chí năm 2016 lần đầu tiên đã khẳng định vị trí, vai trò của tạp chí khoa học. Điều lệ trường đại học quy định rõ: tạp chí, tập san khoa học công nghệ của trường đại học đăng tải các công trình nghiên cứu  nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Điều này lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với Trường Đại học Luật Hà Nội, khi mà Nhà trường đang thực hiện Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm quốc gia về đào tạo cán bộ pháp luật theo Quyết định số 549/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/4/2013. Vì vậy, tôi đánh giá cao sáng kiến tổ chức Toạ đàm của Ban tổ chức. Đây sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, những người làm công tác thực tiễn trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề lý luận, thực tiễn hoạt động nghiệp vụ, tìm ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của các tạp chí khoa học nhằm nâng cao chất lượng của tạp chí, hướng tới xây dựng tạp chí theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

 

   

 

12 chuyên đề và nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự Toạ đàm đã tập trung trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của một tạp chí khoa học trên các khía cạnh chính, gồm: Tổ chức bộ máy, nhân sự của một tạp chí khoa học; việc quy định và thực hiện tiêu chuẩn bài đăng trên tạp chí khoa học; phương thức tổ chức các hoạt động nghiệp vụ của tạp chí khoa học; kinh nghiệm nước ngoài trong việc đăng bài tạp chí quốc tế. Các đại biểu tham luận sôi nổi và chia sẻ nhưng kinh nghiệm quý về tổ chức và hoạt động của một tạp chí khoa học, về vị trí pháp lý của Tổng biên tạp và bộ máy của Tạp chí trong một trường đại học, một viện nghiên cứu.

 

  

 

Phát biểu kết luận Toạ đàm, TS. Trần Quang Huy, cảm ơn sự tham gia của các đại biểu tham dự Toạ đàm và khẳng định những kinh nghiệm được chia sẻ tại diễn đàn này sẽ được Ban tổ chức Toạ đàm tiếp thu đầy đủ, phấn đấu xây dựng phiên bản tiếng Anh của Tạp chí, nâng cao hơn nữa chất lượng các bài nghiên cứu khoa học, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trong và ngoài trường./.

Hồng Thu