ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025

Đăng vào 25/06/2020 16:24:38

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành ngày 22, 23/06/2020 có tổng số 216 đảng viên được triệu tập tham dự Đại hội, trên tổng số 542 đảng viên chính thức. Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà  Nội; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng của Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức và có nhiều biến động về nhân sự của Đảng ủy, nhưng toàn thể Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Nhà trường, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XI và đạt được phần lớn các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Nhà trường tiếp tục ổn định và có bước phát triển vững chắc, xứng đáng với vị thế của cơ sở đào tạo luật hàng đầu tại Việt Nam, tiếp tục thực hiện xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

Công tác chính trị, tư tưởng, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được chú trọng và phát huy hiệu quả. Đảng ủy và các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trường đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học vào năm 2018 và đang triển khai kiểm định các chương trình đào tạo vào năm 2020 và những năm tiếp theo.

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng có những chuyển biến tích cực, bài bản, công khai, minh bạch. Công tác kiểm tra, giám sát đã được chú trọng hơn và phát huy hiệu quả. Công tác dân vận được quan tâm, hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị trong Nhà trường luôn được quan tâm và tạo điều kiện; có nhiều thành tích, đóng góp vào hoạt động của Trường.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ vừa qua còn một số hạn chế, khuyết điểm cần được cải thiện. Công tác chính trị, tư tưởng ở một số đơn vị còn chưa đạt kết quả tốt. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức và sinh viên có lúc chưa kịp thời và hiệu quả.Sinh hoạt của một số chi bộ chưa đi vào nề nếp. Việc rà soát, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương thức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá còn chưa có bước đột phá trước nhu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội; năng lực quản trị, quản lý của một bộ phận cán bộ lãnh đạo cũng như trình độ chuyên môn của một bộ phận giảng viên còn hạn chế. Trường chưa có chiến lược để tập trung nguồn lực tài chính nhằm phát triển nhà Trường trong bối cảnh tự chủ đại học; nguồn thu chủ yếu của trường vẫn từ thu học phí.

Đồng chí Vũ Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Khối thay mặt Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tặng hoa và phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội đặt mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn 2030 cần tiếp tục giữ vững vị trí là cơ sở dẫn đầu cả nước về đào tạo pháp luật và các lĩnh vực có liên quan với các chương trình đào tạo có chất lượng cao ở tất cả các bậc đào tạo; là trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý có uy tín, trung tâm dịch vụ pháp lý, truyền bá tư tưởng pháp lý tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng; thực hiện thành công việc xây dựng trường trọng điểm quốc gia về đào tạo cán bộ pháp luật; có mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế có hiệu quả; từng bước trở thành cơ sở đào tạo luật có uy tín, được công nhận ở khu vực. Với mục tiêu tổng quát trên, chủ đề hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ XII là: “Đoàn kết, kỷ cương, tự chủ, hội nhập”.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XII gồm 14 đồng chí; Ban chấp hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí: chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Chu Mạnh Hùng tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy, đồng chí Tô Văn Hòa trúng cử chức danh Phó Bí thư.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 05 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình hành động, Nghị quyết của Đại hội với mục tiêu, phương hướng, các nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện khẳng định vị thế, tầm vóc của trường Đại học Luật Hà Nội.