Hội thảo “Tăng cường lồng ghép giới trong chương trình đào tạo ngành luật của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Đăng vào 17/07/2020 16:13:13

Ngày 16/7/2020, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Tăng cường lồng ghép giới trong chương trình đào tạo ngành luật của Trường Đại học Luật Hà Nội”. Đây là Hội thảo trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) được tại trợ bởi Liên minh Châu Âu, với đóng góp tài chính từ UNICEF và UNDP. Chương trình do hai cơ quan này của Liên Hiệp Quốc thực hiện, với sự phối hợp của Bộ Tư pháp và các cơ quan của Việt Nam. 

 

Hội thảo được thực hiện dưới sự chủ trì của PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và ông Sergiu Rusanovschi – Đại diện UNICEF tại Việt Nam. Tham dự Hội thảo, bên cạnh các nhà khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội còn có các nhà khoa học và các nhà quản lý, chuyên gia đến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Đại học Luật Đại học Huế; Học viện An ninh nhân dân; Học viện phụ nữ Việt Nam; Học viện Tư pháp… Hội thảo cũng nhận được sự quan tâm đông đảo của các em sinh viên.

Ông Sergiu Rusanovschi – Đại diện UNICEF tại Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh nhấn mạnh, nhằm mở rộng phạm vi rà soát chương trình đào tạo cũng như nắm được thực trạng các nội dung giảng dạy của từng môn học dưới góc độ lồng ghép giới, yêu cầu tăng cường phòng chống bạo lực giới và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hơn nữa. Mục tiêu cao nhất là trang bị cho những người học luật sẽ trở thành những người hành nghề luật tương lai có đủ tri thức để ngăn ngừa sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới, đấu tranh vì bình đẳng giới và góp phần xoá bỏ các hình thức bạo lực giới (GBV) trong quá trình tư pháp.

PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, GS. Yvon Dandurand – Chuyên gia UNICEF và các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Luật Hà Nội đã trình bày báo cáo tóm tắt về “Đánh giá lồng ghép giới trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội”; “Khái quát chung về bình đẳng giới, bạo lực giới và lồng ghép giới trong chương trình đào tạo ngành Luật” và thực trạng các môn học phần bắt buộc, các môn học phần tự chọn, khối kiến thức cơ sở ngành và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội nhìn từ góc độc lồng ghép giới, yêu cầu tăng cường phòng chống bạo lực giới và giải pháp hoàn thiện.                                                                  

TS. Kiều Thị Thùy Linh – Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo cũng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học đến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ sở giáo dục ngành luật như: Ông Khuất Văn Quý – Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình; Bà Dương Kim Anh – Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam; Bà Lê Thị Thúy Hương – Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Bà Hoàng Thị Hải Yến – Trưởng Khoa Luật Dân sự Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Bà Châu Thị Khánh Vân - Phó Trưởng Khoa luật kinh tế, Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Văn Nam – Phó Trưởng Khoa luật, Học viện An ninh nhân dân,…

Ông Khuất Văn Quý – Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình

Bà Hoàng Thị Hải Yến – Trưởng Khoa Luật Dân sự Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Bà Lê Thị Thúy Hương – Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Những nội dung chia sẻ tại Hội thảo của các nhà khoa học, các chuyên gia và các nhà quản lý... sẽ là kiến thức, tài liệu quý báu để tăng cường lồng ghép giới trong chương trình đào tạo ngành luật của Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng và các cơ sở đào tạo luật nói chung ./.

 

Bế Hoài Anh