Thông báo V/v Tổ chức thu học phí học kỳ phụ năm học 2019-2020 và thu nợ học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trước đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính qui văn bằng 1

Đăng vào 30/07/2020 17:17:16