Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin

11/05/2017 16:23:40

Dự thảo văn bản thay thế Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Dự thảo văn bản thay thế Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

17/04/2017 16:28:00

Kế hoạch công tác của Phòng Tổ chức cán bộ năm 2017

Kế hoạch công tác của Phòng Tổ chức cán bộ năm 2017

17/04/2017 15:40:48

Trường Đại học Luật Hà Nội gặp mặt, chúc Tết cán bộ hưu trí

Trường Đại học Luật Hà Nội gặp mặt, chúc Tết cán bộ hưu trí

20/01/2017 00:00:00