CHƯƠNG TRÌNH "ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN CỦA DOANH NGHIỆP" LỚP THÁNG 4/2019

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH: “ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP” 1. Mục tiêu Tham gia chương trình, học viên sẽ được: - Được cung cấp kiến thức cơ bản về pháp luật phục vụ cho hoạt động kinh doanh - Được cung cấp văn bản pháp...

19/03/2019 06:46:58

Khóa học kỹ năng viết và bảo vệ khóa luận, luận văn tốt nghiệp

KHÓA HỌC: KỸ NĂNG VIẾT VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

28/12/2018 11:38:52

CHƯƠNG TRÌNH: “ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP” - THÁNG 9

chương trình đào tạo “Áp dụng pháp luật trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”.

04/09/2018 10:33:55

KHOÁ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA PHÁP CHẾ TRONG DOANH NGHIỆP?

03/07/2018 09:29:29

KHÓA HỌC "ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP"

Lớp học luật ghi danh về áp dụng pháp luật trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

20/11/2017 14:46:49