Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 28/5/2018 đến 02/6/2018

Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 28/5/2018 đến 02/6/2018

04/06/2018 17:20:36

Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 21/5/2018 đến 26/5/2018

Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 21/5/2018 đến 26/5/2018

29/05/2018 09:45:02

Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017

Sáng ngày 18/5/2018, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017” với mục đích tổng kết, đánh giá hoạt động NCKH trong năm 2017; phân tích những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời xây dựng phương...

23/05/2018 16:38:12

Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 07/5/2018 đến 19/5/2018

Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 07/5/2018 đến 19/5/2018

21/05/2018 16:20:49

HỘI THẢO VÀ TẬP HUẤN VỀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ

Hội thảo và Tập huấn về công bố quốc tế

18/05/2018 12:17:29

Lễ Khai mạc Tuần lễ nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Thiết thực hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/2014 – 18/5/2018), nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn Trường, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, mở rộng các hình thức thông tin khoa học và giải quyết các...

16/05/2018 10:00:10

TUẦN LỄ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018 (14 - 18/5/2018)

Thiết thực hưởng ứng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18/5/2014 – 18/5/2018), nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn Trường, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, mở rộng các hình thức thông tin khoa học và giải quyết các vấn...

11/05/2018 15:03:27

Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 23/4/2018 đến 05/5/2018

Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 23/4/2018 đến 05/5/2018

07/05/2018 10:26:05

Kế hoạch Tổ chức trưng bày "Thành tựu nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội"

Kế hoạch Tổ chức trưng bày "Thành tựu nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội"

07/05/2018 09:49:38

Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 9/4/2018 đến 21/4/2018

Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 9/4/2018 đến 21/4/2018

23/04/2018 09:40:19

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2018

Chiều 18/4/2018, Trường Đại học Luật Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và Lễ công bốquyết định bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2018.

21/04/2018 11:27:26

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức bàn giao công tác Đảng và công tác quản lý, điều hành Nhà trường

Chiều ngày 18/4/2018, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị bàn giao công tác Đảng và công tác quản lý, điều hành Trường Đại học Luật Hà Nội giữa giữa đồng chí Lê Tiến Châu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội...

20/04/2018 00:00:00

Bà Đặng Hoàng Oanh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Bà Đặng Hoàng Oanh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

16/04/2018 16:54:04

CHUNG KẾT THE FACE OF LAW

Với hơn một tháng chuẩn bị và cùng sự nhiệt huyết của BTC chương trình, The Face of Law đã chính thức bùng nổ vào Đêm chung kết ngày 12/04.

16/04/2018 00:00:00

NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC NĂM 2018

Sáng ngày 11/4/2018, tại sảnh Nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc “Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2018”.

13/04/2018 09:43:03

Thông báo V/v sử dụng nguồn tài liệu số của Thư viện Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và cung cấp thông tin trong CSDL Heinonline theo yêu cầu

Thông báo V/v sử dụng nguồn tài liệu số của Thư viện Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và cung cấp thông tin trong CSDL Heinonline theo yêu cầu

10/04/2018 00:00:00

Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 02/4/2018 đến 07/4/2018

Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 02/4/2018 đến 07/4/2018

09/04/2018 17:52:52

Quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

05/04/2018 00:00:00

Kế hoạch Tổ chức "Ngày hội sách & văn hóa đọc năm 2018"

Kế hoạch Tổ chức "Ngày hội sách & văn hóa đọc năm 2018"

04/04/2018 08:47:42

Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 26/3/2018 đến 31/3/2018

Bản tin pháp luật tài chính - ngân hàng từ 26/3/2018 đến 31/3/2018

02/04/2018 17:25:00