LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 21  ĐẾN NGÀY 25/01/2019

(cập nhật lúc 19h chủ nhật, ngày 20/01/2019)

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

21/01)

08h00

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng đi công tác Buôn Ma Thuột đến trưa ngày 22/01/2019.

14h00

 

 

 

8h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh đi công tác Điện Biên đến hết ngày 22/01/2019

 

Thứ Ba

(22/01)

08h00

 

Họp Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

14h00

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự Hội đồng luận án Tiến sĩ.                                                 

                                                     Phòng A.207

 

8h30

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 02/1019.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

 

Thứ Tư

(23/01)

08h00

 

Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu,Ban Thường vụ Công đoàn và Ban tổ chức HNVC.

                                                      Phòng A.207

 

14h00

Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                       Phòng A.207

 

15h00

Họp Ban kiểm tra, sát hạch đối với viên chức xét chuyển chức danh nghề nghiệp năm 2019

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

 

9h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp Cao học luật K24.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

 

09h00

Đ/c Chu Mạnh Hùng dự Hội nghị tổng kết tại Đảng ủy Khối.

 

Thứ Năm

(`24/01)

 

 

07h00

 

 

 

Họp Ban kiểm tra, sát hạch đối với viên chức xét chuyển chức danh nghề nghiệp năm 2019

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

14h00

 

Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(25/01)

07h30

 

Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Toàn thể Công chức, viên chức và người lao động; Đại biểu mời.(07h15 Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn Trường dâng hoa tại phòng Truyền thống).

                                                      Phòng A.403

14h00

 

 

 

14h30