LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 25 ĐẾN NGÀY 29/3/2019

(cập nhật lúc 10h00 Chủ nhật, ngày 24/3/2019)

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(25/3)

08h00

 

Họp Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

14h00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

15h30

Họp mua sắm tài sản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng Phòng TCKT, Quản trị; Đại diện lãnh đạo các đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản; cán bộ quản lý tài sản phòng QT, phòng Tài chính - Kế toán.

                                                   Phòng A.207

 

10h00

Họp Ban tổ chức Đảng ủy

Chủ trì: Trưởng BTC Trần Quang Huy

TP: thành viên BTC, đ/c Phạm Thu Hiền (VP Đảng ủy) cùng dự

Phòng A.207

 

10h30

Họp Ban tổ chức “Ngày hội sách và văn hoá đọc năm 2019”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.401

 

15h30

Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Pháp luật tố tụng dân sự liên minh châu Âu, Đức và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.401

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

(26/3)

08h00

Họp triển khai ngày Hội việc làm, Quảng bá tuyển sinh tại HLU.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo: Phòng ĐT, Phòng HCTH, Phòng CTSV, Phòng TCKT; đại diện lãnh đạo: các Khoa chuyên môn, Bộ môn Ngoại ngữ,  Phòng HTQT, Đoàn TN, Hội SV; đ/c Thơ – chuyên viên Phòng ĐT; mời Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Ban tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học 2019.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

15h30

Họp Ban tổ chức biên soạn Sách chuyên khảo kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định; mời Tổ trưởng, Tổ phó Tổ thư ký, đ/c Hoàng Quỳnh Hoa

                                                Phòng A.207

 

10h00

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy làm việc với Lãnh đạo các đơn vị quản lý đào tạo

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, Trưởng: Phòng Đào tạo, Khoa Đào tạo tại chức, Khoa Đào tạo Sau đại học, Phòng Thanh tra đào tạo, Hành chính – Tổng hợp

Phòng A.207

 
 

Thứ Tư

(27/3)

08h00

 

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

- Báo cáo về việc xuất bản và biên tập kỷ yếu các Hội thảo quốc tế (TP: Lãnh đạo Phòng: QLKH&TSTC, Hợp tác quốc tế; đ/c Hoàng Quỳnh Hoa, Hoàng Trang Ly cùng dự).

- Báo cáo về phương án thiết kế khu vực Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo: Lãnh đạo Phòng Quản trị cùng dự

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo cho ý kiến về đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

Thứ Năm

(28/3)

08h00

 

Họp Xây dựng cơ sở dữ liệu của các nhà khoa học trong và ngoài trường; Xây dựng mẫu lý lịch khoa học thống nhất của Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng QLKH&TSTC, Khoa Đào tạo sau đại học, Phòng Đào tạo (Ban chất lượng cao), Phòng TCCB, Phòng HTQT, Trung tâm Công nghệ thông tin; Chuyên viên: Đỗ Thị Hiển, Đào Ánh Vân.

                                                Phòng A.207

 

14h00

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra đào tạo, Trung tâm đảm bảo chất lượng, Khoa Pháp luật dân sự, Bộ môn Ngoại ngữ ,  Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Trợ lý các khoa có sinh viên vi phạm, cán bộ quản lý khóa 40,43 và lớp trưởng các lớp 4039, 4040,4302, mời GV Phạm Thị Mai Trang bộ môn Luật môi trường dự.

                                                Phòng A.402

 

14h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự họp Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về triển khai nhiệm vụ năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

15h30

Họp Hội đồng xét miễn - giảm học phí cho sinh viên các khóa 40,41,42,43.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, TCKT, Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; Cán bộ quản lý các khóa của Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

                                                Phòng A.402

 

Thứ Sáu

(29/3)

08h00

Họp về triển khai kế hoạch thi chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên và học viên của Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, TT Đảm bảo chất lượng đào tọa, Phòng Thanh tra đào tạo, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng tài chính – Kế toán và Trung tâm CNNTT.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp giao ban quý 1 năm 2019 dự án Cải tạo chỉnh trang Trường Đại học luật Hà Nội Hà Nội tại 87 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng trần quang Huy

TP: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng; Trưởng phòng Quản trị, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Kỹ sư xây dựng, ban quản lý dự án BTP, các nhà thầu tham dự

                                                Phòng A.207

 

15h30

Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy chủ trì bảo vệ chuyên đề tiến sĩ

Phòng A.205

 

 

Ghi chú: Bộ Môn giáo dục thể chất tổ chức kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam

Thời gian: 08h30 – 11h00 thứ Ba ngày 26/3/2019            Địa điểm: văn phòng Bộ môn Giáo dục thể chất