LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 24  ĐẾN NGÀY 28/02/2020

Thứ

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(24/02)

08h00

 

Họp triển khai hoạt động năm 2020 của mạng lưới các cơ sở đào tạo luật..

Chủ trì : Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: đ/c Trần Kim Liễu, đ/c Nguyễn Văn Quang, đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân, đ/c Bùi Đăng Hiếu.

                                                    Phòng A.205

14h00

Họp Đảng ủy.

Chủ trì : Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: các Đảng ủy viên. 

                                                    Phòng A.207

 

16h00

Họp Hội đồng Thi đua  Khen thưởng  

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                                      Phòng A.207

 

 

08h00

Họp Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học năm 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                                      Phòng A.207

 

Thứ Ba

(25/02)

 

08h00

 

 

09h30

 

Họp Hội đồng tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

 

Tiếp và làm việc với đại sứ quán Pháp về chương trình hợp tác 2020

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Vũ Thị lan Anh

TP: Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế

                                           Phòng A.211

 

14h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt về rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2021 và 2021-2026 (bước 2)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng phụ trách Trần Quang Huy
TP: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng ban nữ công trường, Chủ tịch Hội CCB.

                                                                      Phòng A  .402

 

Thứ Tư

(26/02)

08h00

 

 

10h45

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh họp  với Khoa LLCT về việc tổ chức lại BM Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin
TP: Đại diện lãnh đạo Phòng  TCCB, Lãnh đạo Khoa LLCT, các giảng viên BM Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin

                                             Phòng  A.207

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh tham dự buổi tiếp đoàn công tác BTP CHLB Đức.

                                         Hội trường A Bộ Tư Pháp

  

14h00

 

Họp Giao ban Ban Giám hiệu về công tác cán bộ.

                                              Phòng A207

 

16h00

 

 

16h00

Họp Hội đồng lương thường xuyên tháng 3/2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Quyết định.

                                                              Phòng A.207

 

Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch do virus Corona chủng mới.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

                                          Phòng A.205

 

Thứ Năm

(`27/02)

 

 

07h30

 

Họp Hội nghị liên tịch Đảng uỷ - Ban Giám hiệu - Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, công tác cán bộ

                                                          Phòng A.402

14h00

 

 

 

15h30

 

 

 

Họp Hội nghị Lãnh đạo đơn vị mở rộng về rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2021 và 2021-2026
Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy 
TP: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu,  Trưởng các đơn vị thuộc Trường 

                                               Phòng 402

 

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cao học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định

                                                                  Phòng A.207

 

 

08H30

Họp Đảng ủy mở rộng lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP:  Các Đảng ủy viên, Cấp ủy các chi bộ,Trưởng các đơn vị thuộc Trường

                                                          Phòng A402

 

Thứ Sáu

(28/02)

 

 

08h00

 

Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng, đ/c Trần Ngọc Định – Phụ trách VP Đảng ủy dự Đại Hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ Trường ĐH Mỏ Địa chất

                                    (cả ngày)

14h00

 

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

(Hoãn) Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh 

TP: theo Quyết định.

                                                              Phòng A.207

 

Làm việc trực tuyến với Đại học kinh tế Nagoya Nhật Bản

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đao Phòng Hợp tác quốc tế, Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học; Phòng Quản lý khoa học và Trị sự tạp chí

                                                     Phòng: A902

 

Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo về việc cho ý kiến đối với Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020 (phiên 2)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định, mời đ/c Trần Vũ Hải PTP, chuyên viên Nguyễn Thị Thu Huyền Phòng QLKH&TSTC dự

                                                                  Phòng A.207

 

08h00

[HOÃN] Họp Ban rà soát chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theoQuyết định (Phòng ĐT SĐH chuẩn bị nội dung)

                                                              Phòng A.207

 

Tải lịch tuần tại đây