LỊCH TUẦN TỪ 24 ĐẾN 30/7/2017

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

24/7

08h00

Hiệu trưởng tiếp cán bộ, viên chức Trường.

                                                Phòng A.205

 

14h00

Tiếp Đoàn chuyên gia và cán bộ Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (Dự án GIG).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước.

                                                          Phòng A.211

 

 

 

 

15h00

Họp Ban Giám hiệu

- Trung tâm Tư vấn pháp luật báo cáo về Đề án tự chủ (Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn pháp luật, Tài chính – Kế toán, Hành chính – Tổng hợp cùng dự)

Phòng A.207

 

 

Thứ Ba

25/7

11h00

Họp Ban xây dựng Đề án phân hiệu Đắk Lắk

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Quản trị, Tài chính – Kế toán

Địa điểm: Bộ Tư pháp

15h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự họp của Đoàn kiểm tra thuộc Cụm thi đua số II

Địa điểm: Viện Khoa học Pháp lý

 
 

Thứ Tư

26/7

 

 

13h30

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

14h00

Họp Hội đồng tự đánh giá.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

Thứ Năm

27/7

8h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với Khoa đào tạo sau đại học về công tác đào tạo sau đại học

                                                Phòng A.207

 

 

 

9h30

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng cùng đoàn công tác của Trường bắt đầu chuyến công tác tại Buôn Ma Thuột (đến hết ngày 27/7)

 

Thứ Sáu

28/7

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Khóa 42.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ cấp vụ.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Trường, Trưởng Ban nữ công.

                                                          Phòng A.402

 

15h00

Họp Hội nghị lãnh đạo mở rộng về công tác quy hoạch cán bộ cấp vụ

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

                                                          Phòng A.402

 

16h00

Họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ.

                                                          Phòng A.207

 

Thứ Bảy

29/7

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Khóa 42.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp đại học luật chính quy.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

Chủ nhật

30/7

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Khóa 42.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

 

 
 

 

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung mới được bổ sung.