LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 06  ĐẾN NGÀY 10/04/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(06/04)

08h00

 

 

14h00

 

 

Thứ Ba

(07/04)

 

08h00

 

 

13h30

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Họp Giao ban Ban Giám hiệu.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy

TP: Ban Gám hiệu

                                          Phòng A.207

Tập huấn triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường theo Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Phòng TCKT, TT Công nghệ thông tin;, Đại diện  lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020 (theo Danh sách triệu tập)

                                              Họp trực tuyến.

Thứ Tư

(08/04)

08h00

 

14h00

Họp về chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học, Phòng TC-KT, Phòng Hợp tác quốc tế

                                           Họp trực tuyến

Thứ Năm

(`09/04)

 

08h00

 

 

14h00

 

 

 

Thứ Sáu

(10/04)

 

 

09h00

 

Tập huấn triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường theo Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

 TP: Đại diện  lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Phòng Tài chính – Kế toán, Trung tâm Công nghệ thông tin, ; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020 (theo Danh sách triệu tập)

                                           Họp trực tuyến

14h00

 

 

Tải lịch tuần tại đây