LỊCH TUẦN TỪ 14 /11 ĐẾN 19/11/2016

 

 

 

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(14/11)

8h30

Họp Hội đồng thi đua – Khen thưởng về việc đề nghị tặng giấy khen cho bà Anke Stahl, Trưởng Văn phòng Đại diện DAAD tại Việt Nam

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

14h00

 

Họp giao ban Ban Giám hiệu

- Báo cáo về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

- Báo cáo về việc tổ chức Hội nghị sau đại học

- Báo cáo về tình hình hợp tác đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ.

Phòng A.207

 

10h30

Họp chuẩn bị Hội nghị gặp mặt các nhà giáo có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và các giảng viên ký hợp đồng 12 tháng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Hành chính – Tổng hợp, Tài chính – Kế toán, Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Khoa Sau đại học, Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản trị

Phòng: A.207

 

 

11h30

Họp Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/2016)

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

15h30

Họp liên tịch Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn về việc sửa đổi một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Đại diện Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng A.207

 

17h15

Duyệt đề cương đề tài NCKH “Hoàn thiện cơ chế quản lý khoa học tại Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” do TS. Hoàng Ly Anh; TS. Hoàng Xuân Châu làm chủ nhiệm

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

Thứ Ba

(15/11)

8h00

Họp về tập huấn công tác quản lý sinh viên trên phần mềm CMC

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Công tác sinh viên

Phòng A.401

14h00

Hiệu trưởng tiếp viên chức

 

 

8h00

Họp rút kinh nghiệm triển khai kế hoạch học kỳ phụ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Đào tạo, đại diễn Lãnh đạo: Khoa chuyên môn, Phòng Quản trị , Tổ chức cán bộ, Tài chính – Kế toán, Trung tâm Công nghệ thông tin, Thanh tra đào tạo, Đảm bảo chất lượng đào tạo

Phòng A.207

 

15h00

Hội nghị gặp mặt các nhà giáo có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và các giảng viên ký hợp đồng 12 tháng

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các nhà giáo có chức danh GS, PGS và các nhà giáo mới được công nhận GS,PGS năm 2016, các giảng viên đã nghỉ hưu ký hợp đồng 12 tháng, Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong Trường

Phòng A.402

 

 

Thứ Tư

(16/11)

8h00

Tọa đàm khoa học “Bên lề Diễn đàn pháp luật ASEAN về một số Công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế”

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Giấy mời, Kế hoạch tọa đàm và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm, (Phòng QLKH&TSTC cử người đưa tin), đề nghị lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch tọa đàm.

Phòng: A.402

 

 

13h30

Duyệt đề cương đề tài NCKH “Nghiên cứu xây dựng Chiến lược và Chương trình nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2020” do TS. Chu Mạnh Hùng làm chủ nhiệm

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

14h15

HọpHội đồng khoa học và Đào tạo về việc xin ý kiến bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đối với 08 Nhà giáo mới được công nhận năm 2016.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

Thứ Năm

(17/11)

8h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu

- Báo cáo về việc xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016

- Báo cáo về các Đề án thành lập trung tâm

Phòng A.207

 

14h00

Họp hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa 38,39 và 40

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: các đơn vị được giao quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế toán, Trưởng Phòng Thanh tra đào tạo, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bí thư Đoàn TNCS Trường, Cán bộ quản lý khóa 38,39 và 40 của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên và trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên (Phòng CTSV chuẩn bị)

Phòng A.207

 

8h00

Trưng bày  và trao giải trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc Trường chào mừng Kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam

 

 

 

15h30

Tổ chức Hội thi kéo co của viên chức

chào mừng Kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam

 

Thứ Sáu

(18/11)

8h00

Mít tinh chào mừng Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/2016)

TP: Toàn bộ công chức, viên chức, người lao động và sinh viên.

Phòng A. 403

 

 

 

 

Lưu ý: Hội nghị về đào tạo sau đại học chuyển đến ngày 21/11/2016

Tải lịch tuần tại đây