LỊCH TUẦN TỪ 02 ĐẾN 06/01/2017

 

Sáng

Chiều

Thứ Hai

02/01

 

Nghỉ tết dương lịch năm 2017

 

Nghỉ tết dương lịch năm 2017

Thứ Ba

03/01

08h00

 

Họp Đoàn công tác tại CHDCND Lào.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP; Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.401

14h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh công tác tại Điện Biên (đến hết ngày 4/01)

14h15

Tiếp xã giao GS. Julien Chaisse – Khoa Luật, Đại học Trung Hoa, Hồng Kông

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Đại diện lãnh đạo Khoa Pháp luật thương mại quốc tế

Phòng A.211

8h00

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ đào tạo đại học liên thông

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

14h30

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy dự Hội nghị viên chức Khoa PL Kinh tế

 

9h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự Hội nghị viên chức Khoa đào tạo sau đại học

 

9h30

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy dự Hội nghị viên chức Phòng Đào tạo

15h30

Tiếp đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Đoàn kiểm tra, Phòng Quản trị

Phòng A.401

9h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự Hội nghị viên chức Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế và Bộ môn Giáo dục thể chất

Thứ Tư

04/01

8h00

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự Hội nghị viên chức Khoa Pháp luật Quốc tế

 

14h00

 

Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo cho ý kiến về Kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trường năm 2017.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định, mời đ/c Hoàng Ly Anh - Phó trưởng Phòng QLKH&TSTC dự họp (Phòng QLKH&TSTC chuẩn bị).

                                                            Phòng A.207

8h30

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy dự Hội nghị viên chức Viện Luật so sánh

Thứ Năm

05/01

8h00

Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo cho ý kiến về Kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trường năm 2017.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định, mời đ/c Hoàng Ly Anh - Phó trưởng Phòng QLKH&TSTC dự họp (Phòng QLKH&TSTC chuẩn bị)

 

Phòng A.207

 

15h00

Họp tiểu ban văn kiện phục vụ Hội nghị Đại biểu viên chức 2016

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

 

                                                            Phòng A.207

10h00

Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

8h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự Hội nghị viên chức Phòng Hợp tác quốc tế

 

 

9h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự Hội nghị viên chức Trung tâm tư vấn pháp luật

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

06/01

 

 

 

14h00

Họp cán bộ chủ chốt nội dung:

  • Cho ý kiến về Phương án thiết kế kiến trúc Cơ sở 2 của Trường tại Bắc Ninh;
  • Giao ban công việc quý IV .

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.

                                                            Phòng A.402

 

Tải lịch tuần Tại đây

 

Thông tin bổ sung