LỊCH TUẦN TỪ 09 ĐẾN 15/01/2017

 

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

09/01

8h30

 

 

 

 

Lễ Kỷ niệm ngày Truyền thống sinh viên Việt Nam (09/1).

TP: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng, đại diện lãnh đạo các đơn vị giảng dạy, Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Đoàn Thanh niên

                           Phòng A.403

 

14h00

Họp Ban Tổ chức Hội nghị viên chức 2016

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

18h30

Giao lưu, đối thoại sinh viên chất lượng cao

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo các đơn vị, Ban điều hành CT CLC, chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập của các lớp CTC, Đoàn TN

Hội trường D

 

10h00

Họp triển khai tổ chức Lễ tuyên dương sinh viên tham dự nghiên cứu khoa học cấp Bộ và giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ XVIII

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Công tác sinh viên, Ban chấp hành Đoàn thanh niên; chuyên viên Phòng QLKH&TSTC phụ trách nghiên cứu khoa học sinh viên, mời đồng chí Phan Thị Phương Thanh, Văn phòng Đoàn thanh niên (dự họp).

                                                            Phòng A.207

 

08h30

Thẩm định Kế hoạch công tácnăm 2017 của các đơn vị thuộc Trường. (cả ngày 09 và 10/01/2017)

TP: Lãnh đạo: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính - Tổng hợp và Phòng Tài chính - Kế toán.

                                                            Phòng A.401

 

Thứ Ba

10/01

07h30

 

Họp Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội về kiểm điểm tập thể, cá nhân Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy.

Chủ trì: Bí thư

TP: Các Đảng ủy viên.

                                                            Phòng A.207

14h00

Họp Liên tịch Ban Giám hiệu – BCH Công đoàn.

Chủ trì: PHT Trương Quang Vinh

Phòng A.207

 

 

15h30

Họp bàn về khảo sát sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy,

TP: lãnh đạo phòng Đào tạo, phòng công tác sinh viên, Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo; Trưởng các đơn vị: phòng HCTH, Thư viện, Trung tâm công nghệ thông tin, Bí thư Đoàn thanh niên

Phòng A.207

 

09h30

Họp giao ban cán bộ chủ chốt Quý IV.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.

                                                            Phòng A.402

 

15h30

Họp Tiểu ban văn kiện phục vụ Hội nghị viên chức năm 2016

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A401

 

09h00

Tiếp GS. Pat Gaughan và GS. Matt Wilson, Trường Đại học Akron, Hoa Kỳ để bàn về khả năng hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo pháp lý giữa hai trường trong thời gian tới.

Ct Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí và 01 chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí để đưa tin.

                                                            Phòng A.211

 

Thứ Tư

11/01

 

8h00

 

 

 

 

Họp Hội đồng duyệt đề cương tập bài giảng Giáo dục thể chất

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.401  

 

14h00

Họp Ban thanh lý sách thư viện.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

 

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ “Đào tạo nguồn nhân lực tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư và thương mại quốc tế” do TS. Nguyễn Thanh Tâm làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

 TP: Theo Quyết định

Phòng A.402

 

08h30

 

Họp về trả lại học phí cho sinh viên học kỳ I năm 2016-2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Công nghệ thông tin; chuyên viên quản lý khóa 41 của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên; mời đồng chí Trần Quang Huy - Phó Hiệu trưởng và  Nguyễn Minh Phượng - Phòng Tài chính - Kế toán dự.

                                                            Phòng A.207

 

16h00

Họp bàn về Dự án tài trợ SIDA (để hoàn thiện báo cáo)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Lãnh đạo Phòng Quản trị (đ/c Tuấn, đ/c Vĩnh), đ/c Ngoãn; Trưởng Phòng: Tài chính – Kế toán, Hợp tác quốc tế, giám đốc Trung tâm thông tin thư viện

Phòng A. 207

 

 

Thứ Năm

12/01

08h00

Gặp mặt trao quyết định và tặng quà đối với viên chức nghỉ chế độ hưu 6 tháng cuối năm 2016.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo có viên chức nghỉ hưu, 04 viên chức nghỉ hưu (Đỗ Như Kim - Khoa LLCT, Trần Thanh Thủy - Phòng Quản trị, Hoàng Gia Cát - Phòng Quản trị, Lê Thị Bích Đào - Trung tâm ĐBCLĐT), đại diện Hội cựu chiến binh, đại diện Công đoàn, Đại diện Đoàn TN CSHCM, đại diện Ban nữ công, đại diện Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí (để đưa tin), lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị).

                                                            Phòng A.402

 

14h00

Lễ tuyên dương sinh viên và giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ” và giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka - lần thứ XVIII” năm 2016.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: các khoa chuyên môn, Phòng QLKH&TSTC, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo, Đoàn TNCSHCM, Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Thông tin thư viện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội sinh viên; theo Giấy mời; các giảng viên hướng dẫn và sinh viên tham dự giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ và giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ XVIII;CLB sinh viên NCKH; Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí cử người đưa tin.

                                                            Phòng A.402

 

9h30

 Họp Công đoàn mở rộng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: BCHCĐ Trường, Chủ tịch công đoàn bộ phận

Phòng A.402

 

 

Thứ Sáu

13/01

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

14/01

 

 

 

 

 

Chủ nhật

15/01

07h30

Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Bí thư Đoàn TNCS HCM và Trưởng Ban nữ công; đại biểu được Hội nghị viên chức của các đơn vị bầu đi dự và theo Giấy mời.

                                                            Phòng A.403

 

 

 

 

tải Tại đây