LỊCH TUẦN TỪ 13 ĐẾN 17/02/2017

 

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

13/02

 

 

13h30

Họp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

 

14h00

Họp tổ công tác rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

15h00

Họp Ban Chấp hành công đoàn Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Chấp hành công đoàn.

                                                            Phòng A.207

 

Thứ Ba

14/02

08h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự lễ Khai giảng Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Khóa 41 tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1.

14h00

Hiệu trưởng tiếp công dân.

                                                            Phòng A.205

 

08h00

 

Hội nghị về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng các đơn vị (trưởng vắng cử phó dự thay)

                                                            Hội trường A.402

 

16h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp lớp cao học Khóa 22 và Lớp cao học Tây Bắc Khóa 1.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

 

09h00

 

Tiếp đoàn giảng viên, sinh viên trao đổi của Trường Đại học tổng hợp Nagoya, Nhật Bản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế; đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên; đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo luật Nhật Bản; Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí cử người đưa tin.

                                                            Phòng A.207

 

Thứ Tư

15/02

 

 

 

 

 
 

Thứ Năm

16/02

08h30

Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu,Trưởng các đơn vị, Bí thư Đoàn TNCS

                                                            Hội trường A.402

 

 

 

Thứ Sáu

17/02

08h00

Họp Hội đồng tự đánh giá.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

16h00

Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa trao đổi ngắn hạn theo chương trình ASEAN Campus của Trường Đại học tổng hợp Nagoya Nhật Bản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế; đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên; đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo luật Nhật Bản; Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí cử người đưa tin.

                                                            Phòng A.207

 

Ghi chú: Ban Nữ công Trường tổ chức tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Quảng Ninh và Hải Dương. Thời gian: Ngày 19/02/2017

(Đề nghị các đồng chí đã đăng ký có mặt lúc 05h45’ tại Trường)

Tải lịch tuần Tại đây