LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20/02/2017 ĐẾN 25/02/2017

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(20/02)

8h00

Họp Tổ công tác phục vụ rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2017-2021 và xay dựn các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2016 của Trường dhlhn.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

 

 

Thứ Ba

(21/02)

8h00

Ban Giám hiệu báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về đề án thành lập phân hiệu tại Tây nguyên.

                                                Bộ Tư pháp

 

 

 

10h00

Họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

 

Thứ Tư

(22/02)

8h00

Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo: cho ý kiến về Quy chế Văn bằng chứng chỉ[1]

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

                                                Phòng A.207

14h00

Họp về xây dựng Quy định về miễn học và miễn thi môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng cho sinh viên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Bộ môn Giáo dục thể chất, Trạm Y tế và đồng chí Trần Lệ Trinh - chuyên viên Phòng Đào tạo.

                                                Phòng A.401

 

14h0

Tiếp Đoàn công tác Đại học Waikato, Newzealand về chương trình đào tạo ngôn ngữ Anh

TP: Đại diện Ban Giám hiệu (chủ trì), Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế; đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Tổ bôn môn Ngoại ngẽ, môn tiếng Anh và 01 đại diện Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí để đưa tin.

                                                Phòng A.207

 

Thứ Năm

(23/02)

8h00

Họp Ban xây dựng chuẩn đầu ra

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định[2]

Phòng A.207

13h30

Họp Ban Giám hiệu

- 13h30-14h30: Phòng Đào tạo báo cáo về Kế hoạch tuyển sinh văn bằng II chính quy đợt 1 năm 2017

- 14h30-15h00:Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo về kết quả chuyến công tác CHDCND Lào.

- 15h00-17h30: Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo về công tác rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý.

                                                Phòng A.207

 

10h00

Họp Ban xây dựng Quy chế thi, kiểm tra[3]

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

17h30

Lễ Khai giảng Khóa 15 hệ Đại học chính quy văn bằng thứ hai

TP: theo Kế hoạch

Phòng A.403

 

Thứ Sáu

(24/02)

 

 

 

 

 

 

Tải lịch tuần Tại đây

 

[1] Lịch họp này đã được thay đổi so với Lịch tuần đăng tải ngày 18/02/2017

[2] Lịch họp này được bổ sung so với lịch tuần được đăng tải vào ngày 18/02/2017

[3] Lịch họp này được bổ sung so với lịch tuần được đăng tải vào ngày 18/02/2017