LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/02/2017 ĐẾN 03/3/2017

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(27/02)

 

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy đi công tác từ 27/02 đến hết ngày 01/03/2017

 

15h00

Họp rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị).

                                                Phòng A.401

 

Thứ Ba

(28/02)

08h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng chủ trì Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017: “Nâng cao hiệu quả công tác pháp chế đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền”.

                   Trung tâm phụ nữ và phát triển

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo: cho ý kiến về Quy chế Văn bằng chứng chỉ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: theo Quyết định (mời Ban xây dựng Quy chế Văn bằng chứng chỉ cùng dự)

                                                Phòng A.207

 

Thứ Tư

(01/3)

08h00

Họp Ban xây dựng dự thảo Quy chế học phí, học bổng cho sinh viên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

Thứ Năm

(02/3)

08h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận (trưởng vắng, Phó dự thay)

Phòng A.402

 

14h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp các lớp đại học hệ chính quy và văn bằng đại học thứ hai chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

8h00

Đóng mở thầu gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản trị, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, kỹ sư xây dựng, đơn vị tư vấn và các nhà thầu.

                                                Phòng A.401

 

14h00

Rà soát kế hoạch mua sắm tài sản của các đơn vị.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị; cán bộ theo dõi tài sản của Phòng Quản trị, Phòng Tài chính - Kế toán.

                                                Phòng A.402

 

Thứ Sáu

(03/3)

08h00

Hội nghị liên tịch Đảng ủy Ban Giám hiệu rà soát, bổ sung xây dựng Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu (Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị).

                                                Phòng A.207

14h00

Hôi nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016.

Chủ trì: Bí thư

TP: Các Đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị.

                                                Phòng A.402

 

 

 Ghi chú: Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02                             Địa điểm: Trạm Y tế

Tải lịch tuần Tại đây