LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 20 ĐẾN 24/3/2017

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(20/3)

08h00

Họp triển khai đăng ký tham gia viết Từ điển Bách khoa thư.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo các Khoa chuyên môn, Viện Luật so sánh, Khoa Lý luận chính trị và đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo: cho ý kiến về Quy chế Văn bằng chứng chỉ (Ban xây dựng Quy chế cùng dự)

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

Thứ Ba

(21/3)

08h30

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 3.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

14h00

Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên Khóa 38.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Khoa Pháp luật dân sự, Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước, Phòng Đào tạo; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên; Chủ nhiệm lớp 38.06, 38.12; cán bộ quản lý Khóa 38; mời địa diện lãnh đạo Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị).

                                                Phòng A.207

 

15h30

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

                                                Phòng A.207

 

16h30

Họp ban công tác phát triển Đảng của sinh viên

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: các thành viên của Ban, mời Bí thư, phó Bí thư chi bộ số 1, số 2 cùng dự

Phòng A.207

 

Thứ Tư

(22/3)

07h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng dự Hội nghị về việc tiếp cận công lý của phụ nữ do Bộ Tư pháp tổ chức.

                             Khách sạn Công đoàn

14h00

Họp Ban Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2016.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

8h00

Họp chuyên môn về kế hoạch thực tập cho học viên chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Khoa Đào tạo sau đại học, các Trưởng khoa chuyên môn

                                                Phòng A.207

 

15h30

Họp triển khai xây dựng nội san nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên (đ/c Vũ Phương Đông, đ/c Nguyễn Anh Thơ), đại diện Hội sinh viên.

                                                Phòng A.207

 

Thứ Năm

(23/3)

08h00

Họp về tổ chức buổi giao lưu, đối thoại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Thường vụ Đoàn Thanh niên; đại diện lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Quản trị và Phòng Tài chính - Kế toán.

                                                Phòng A.207

14h00

Tiếp GS. Michael Adams, Hiệu trưởng Trường Luật, Trường Đại học Western Sydney để thảo luận về khả năng hợp tác giữa hai Trường trong thời gian tới.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo: Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Đào tạo sau đại học, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí và 01 chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí để đưa tin.

                                                Phòng A.211

 

15h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

                                                Phòng A.207

 

09h30

Họp Ban xây dựng dự thảo Quy chế về học phí và học bổng của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(24/3)

08h30

Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Tiếp Hiệu trưởng Trường Đại học Waikato, NewZealand.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí cử người đưa tin.

                                                Phòng A.211

 

14h00

Họp Hội đồng xét hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 cho sinh viên các khóa 38, 39, 40 và 41. Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán; Trưởng phòng Thanh tra đào tạo; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Bí thư Đoàn Trường; cán bộ quản lý của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên; trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

                                                Phòng A.402

 

15h30

Hội đồng xét hết tập sự đối với viên chức

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

18h30

Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao lưu, đối thoại với viên chức trẻ và sinh viên.

TP: Đảng ủy; Ban Giám hiệu; lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM; đại diện: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh; các đoàn viên được triệu tập và theo Giấy mời.

                                                Phòng A.403

 

Tải lịch tuần Tại đây