LỊCH TUẦN TỪ 12 ĐẾN 16/12/2016

 

Sáng

Chiều

Thứ Hai

12/12

08h30

Khóa học đào tạo và đánh giá chất lượng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

TP: Theo danh sách cử người của đơn vị.

                                                            Phòng A.402

13h30-14h15

Họp Ban Chấp hành Công Đoàn Trường mở rộng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: BCH Công Đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận (chủ tịch vắng, Phó chủ tịch dự thay)

Phòng A.402

 

14h30

Tiếp đón Đoàn cán bộ Học viện Pháp luật - Đại học Quốc lập Đài Loan.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Khoa Đào tạo sau đại học , Phòng Công tác sinh viên và 01 chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí để đưa tin.

                                                            Phòng A.207

09h00

Tiếp GS. Nguyễn Xuân Thảo và đồng nghiệp, Trường Luật MCKinney, Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế; đại diện lãnh đạo: Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Phòng Đào tạo, Khoa Đào tạo sau đại học và 01 chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí để đưa tin.

                                                            Phòng A.211

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ đại học chính quy

Chủ trì: Hiệu trưởng;

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.401

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai chính quy.

Chủ trì: Hiệu trưởng;

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.401

Thứ Ba

13/12

08h30

Họp rà soát hợp đồng khoán trông xe sinh viên học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Trưởng phòng Quản trị; đ/c Đào Văn Hùng - phó trưởng phòng Quản trị; lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán.

                                                            Phòng A.207

15h00

Họp Tiểu ban văn kiện Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định (đề nghị các thành viên tham dự đầy đủ, đúng giờ đến khi kết thúc công việc).

                                                            Phòng A.207

08h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc tại Viện Khoa học pháp lý.

Thứ Tư

14/12

08h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu:

  • Một số vấn đề về công tác cán bộ;
  • Giao ban công việc.

                                                            Phòng A.207

14h00

Họp Ban xây dựng chuẩn đầu ra ( nhóm xây dựng chuẩn đầu ra cho ngành Luật thương mại quốc tế và chuẩn đầu ra chương trình thạc sĩ theo định hướng ứng dụng chuẩn bị).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy TP: theo Quyết định

Phòng A.207

10h15

Họp liên tịch Ban Giám hiệu – Thường vụ Công Đoàn về Hội nghị viên chức 2016

Phòng A.207

 

10h30

Hội nghị liên tịch Ban thường vụ Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

                                                            Phòng A.207

11h00

Họp đảng ủy về việc bổ sung Quy hoạch ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ trì: Bí thư

TP: Các Đảng ủy viên.

                                                            Phòng A.207

Thứ Năm

15/12

8h00

Hiệu trưởng tiếp công dân

Phòng A.205

14h00

Họp giao ban cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường:

  • Lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng;
  • Giao ban công việc.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.

                                                            Phòng A.402

08h00

Hội nghị bạn đọc năm 2016.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo giấy mời; cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm.

                                                            Phòng A.402

 

8h30

Họp Ban xây dựng quy chế thi và kiểm tra (Các thành viên được phân công báo cáo để hoàn thành các nội dung tại phiên họp này)

Chủ trì : Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Sáu

16/12

09h30

 

Lễ Bế giảng Khóa học mùa hè cho sinh viên đại học Waikato, Newzealand.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế; đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Trung tâm Tư vấn pháp luật, Phòng Công tác sinh viên, theo Giấy mời và 01 chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí để đưa tin.

                                                            Phòng A.402

14h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương trước hạn năm 2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

15h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

08h00

Họp Ban điều hành Chất lượng chất lượng cao.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định; mời đại diện lãnh đạo Bộ môn có học phần giảng dạy bằng tiếng Anh cho các lớp CLC học kỳ 2, năm học 2016-2017.

                                                            Phòng A.207

15h30

Họp Hội đồng xét hết tập sự đối với và Nguyễn Thị Quỳnh, y tá tập sự tại Trạm Y tế.

Chủ trì: Hiệu trưởng.

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

 

16h00

Họp Ban tổ chức Buổi gặp mặt cựu sinh viên là Đại biểu quốc hội

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

Tải lịch tuần Tại đây

Thời gian: từ ngày 12/12/2016 đến hết ngày 16/12/2016     (Sáng từ 08h30-11h30, Chiều từ 14h00-16h30)        

Địa điểm: Phòng A.402. Riêng Sáng thứ Năm ngày 15/12/2016 tại Phòng A.703