LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 03 ĐẾN 07/4/2017

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(03/4)

8h00

Họp Ban tổ chức Hội nghị công tác hợp tác quốc tế

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng xét trợ cấp xã hội (bổ sung) cho sinh viên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán; Trưởng Phòng Thanh tra đào tạo; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Bí thư Đoàn Trường (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị).

                                                Phòng A.207

Thứ Ba

(04/4)

08h00

Họp Ban Tổ chức “Ngày Hội sách và văn hóa đọc năm 2017” của Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

14h00

Họp Đảng ủy về việc cho ý kiến về Dự thảo Chương trình Công tác năm 2017 cùng 1 số Dự thảo khác và các công tác Đảng vụ.

Chủ trì: Bí thư

TP: Các Đảng ủy viên.

                                                Phòng A.207

8h00-17h15

Hội thảo : “Thi hành Công ước về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) tại Việt Nam và yêu cầu sửa đổi Luật Thương mai 2005 – Bài học kinh nghiệm từ Đức và Nhật Bản"

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng, Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Giấy mời, Kế hoạch và các cán bộ, giảng viên có quan tâm (Phòng QLKH&TSTC cử người đưa tin)

Phòng A.402

9h00

Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên Khóa 39.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Khoa Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Phòng Đào tạo; Bí thư Đoàn Trường; Chủ tịch Hội sinh viên; Chủ nhiệm lớp 3904, mời đồng chí Phan Huy Long - Phòng Quản trị.

                                                Phòng A.207

 

Thứ Tư

(05/4)

8h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu

- Báo cáo về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học (Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí báo cáo).

- Báo cáo về kế hoạch cải tạo Trung tâm tư vấn pháp luật (Phòng Quản trị báo cáo).

- Báo cáo về công tác viết ISO (Phòng Hành chính – Tổng hợp báo cáo).

- Báo cáo về công tác tổ chức cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị)

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên các Khóa 38, 39, 40 và 41.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: các đơn vị quản lý sinh viên Phòng Đào tạo; Trưởng Phòng thanh tra đào tạo; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Bí thư Đoàn Trường; Cán bộ quản lý Khóa của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp về hợp tác đào tạo trình độ thạc sĩ giữa trường ĐH Luật HN với Trường ĐH Nội vụ HN phân hiệu TP HCM.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo Khoa Đào tạo sau đại học 01 chuyên viên Khoa Đào tạo sau đại học.

                                                Phòng A.401

Thứ Năm

(06/4)

 

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)

 

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)

Thứ Sáu

(07/4)

08h30

Họp về triển khai tập huấn Cổng thông tin.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường và chuyên viên phụ trách đưa tin của đơn vị, Trung tâm Công nghệ thông tin, Ban biên tập Website.

                                                Phòng A.402

 

 

Tải lịch tuần Tại đây