LỊCH TUẦN TỪ 19 ĐẾN 23/12/2016

 

Sáng

Chiều

Thứ Hai

19/12

 

 

14h30

 

Họp Hội đồng thanh lý tài sản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                           Phòng A.207

14h30

Họp Ban Chấp hành Công Đoàn Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: BCH Công Đoàn Trường

Phòng A.401

Thứ Ba

20/12

8h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Ban Thanh tra nhân dân

TP: thành viên Ban TT nhân dân

Phòng A.207

14h00

Họp Đảng ủy về công tác tổ chức cán bộ

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy

TP: Đảng ủy viên

Phòng A.207

 

15h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp các lớp cao học Khóa 22 và cao học Hồ Chí Minh.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                            Phòng A.207

8h30

Họp Ban xây dựng Quy chế thi, kiểm tra

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

Thứ Tư

21/12

08h00

 

Hội nghị bạn đọc năm 2016.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo giấy mời; cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm.

                                                Phòng A.402

14h00

Họp thống nhất triển khai hoạt động đào tạo sau đại học (phiên 2).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng các khoa chuyên môn, Lãnh đạo Khoa Đào tạo sau đại học, Trưởng các Bộ môn chuyên ngành luật đào tạo sau đại học, các chuyên viên Khoa Đào tạo sau đại học.

                                                            Phòng A.207

14h00

Họp tổng kết công đoàn 2016

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Chấp hành Công đoàn, chủ tịch Công đoàn bộ phận (Trưởng vắng phó tham dự thay)

Phòng A.402

Thứ Năm

22/12

08h00

 

Họp tổng kết công tác Hội cựu chiến binh năm 2016.

Chủ trì: Chủ tịch Hội

TP: Toàn thể Hội viên và theo Giấy mời.

                                                            Phòng A.402

14h00

Nghe báo cáo về việc xây dựng các Đề án thuộc nhiệm vụ của các đơn vị:

  • Bộ môn Ngoại ngữ báo cáo
  • Trung tâm Tư vấn pháp luật báo cáo

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Bộ môn Ngoại ngữ, Trung tâm Tư vấn Pháp luật

Phòng A.207

Thứ Sáu

23/12

8h30

 

Họp nghe góp ý của một số đơn vị thuộc Bộ về Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo

Chủ trì:Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, thành viên Ban xây dựng Đề án

                                                           Phòng A.207

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu, nội dung:

- họp liên tịch với BCH Công đoàn về việc tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức Trường

  • Phòng Đào tạo báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo;

                                                        Phòng A.207

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ cử tuyển và nguồn nhân lực Tây Bắc.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định, mời đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra đào tạo.

                                                            Phòng A.207


Ghi chú: Thi tuyển sinh liên thông đại học hình thức chính quy.

Thời gian: Ngày 22-23/12/2016.

Tải lịch tuần Tại đây