LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 10 ĐẾN 14/4/2017

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(10/4)

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng đi học Quốc phòng đến hết ngày 28/4

 

 

Thứ Ba

(11/4)

8h00

Hội nghị công tác hợp tác quốc tế.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị và theo Giấy mời.

                                                Phòng A.402

 

 

Thứ Tư

(12/4)

8h30

Ngày Hội sách và Văn hóa đọc năm 2017 (Ngày hội diễn ra đến hết ngày 13/4)

TP: Đại diện Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo một số thư viện, nhà sách; địa diện lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, giảng viên quan tâm.[1]

                                                Sân trường

 

 

Thứ Năm

(13/4)

8h30

Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp giao ban cán bộ chủ chốt, nội dung:

  • Góp ý sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Trường (60 phút);
  • Giao ban công việc (90 phút).

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu; lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Bí thư Đoàn thanh niên.

                                                Phòng A.402

 

17h00

  •  

19h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu: Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ.

TP: Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ.

                                                Phòng A.207

Thứ Sáu

(14/4)

8h00

   

Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2016.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Giấy mời, Kế hoạch tổ chức Hội nghị (Phòng QLKH&TSTC cử người đưa tin Hội nghị).

                                                Phòng A.403

14h00

Họp Ban xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO về việc rà soát, chỉnh sửa dự thảo hệ thống tài liệu (thời gian làm việc:đến hết ngày 15/4, địa điểm họp Phòng HCTH sẽ thông báo cụ thể sau)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

 

Tải lịch tuần Tại đây

 

[1] Ngày Hội diễn ra từ 12/4 đến hết ngày 13/4