LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17 ĐẾN 21/4/2017

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(17/4)

08h00

Hiệu trưởng tiếp cán bộ, viên chức.

                                                Phòng A.205

 

 

8h30

Họp nhóm Tự đánh giá (nhóm 2), nội dung: rà soát các công việc về chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: các thành viên nhóm 2, Trưởng Phòng Công tác sinh viên, Giám đốc trung tâm Công nghệ thông tin, mời PGS.TS Bùi Đăng Hiếu cùng dự (đề nghị các thành viên mang theo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp ngày 17/2)

Phòng A.207

08h30

Tiếp đoàn của TTYTDP Thành phố Hà Nội về kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học năm 2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh  

 TP: Đại diện lãnh đạo phòng: Hành chính - Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Công tác sinh viên, Quản Trị, Đoàn Thanh niên, phụ trách Ký túc xá, phụ trach nhà ăn căng tin, toàn thể viên chức Trạm Y tế.

                                                Phòng A.402

10h30

Họp Đoàn công tác tại Newzealand

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Ba

(18/4)

09h00

Làm việc với Trưởng Đại diện Viện FES, Trưởng đại diện DAAD đề bàn về việc hợp tác giữa các bên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, Trưởng đại diện DAAD; trưởng đại diện Viện FES; Trung tâm Pháp luật Đức, đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp về công tác đào tạo sau đại học:

  • Góp ý kiến về quy định viết và đánh giá luận văn thạc sỹ ứng dụng;
  • Đề xuất chỉnh sửa các chương trình sau đại học;
  • Vấn đề chỉnh sửa Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng các Khoa chuyên môn, lãnh đạo Khoa Đào tạo sau đại học và 01 chuyên viên Khoa Đào tạo sau đại học (Khoa Đào tạo sau đại học chuẩn bị nội dung)..

                                                Phòng A.207

 

Thứ Tư

(19/4)

08h30

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

13h30

Họp giao ban Ban Giám hiệu, nội dung:

  • Báo cáo công tác đào tạo (60 phút);

- Báo cáo về công tác tổ chức cán bộ (90 phút).

                                                Phòng A.207

15h00

Tiếp xã giao TS. Koch – Cố vấn Điều ước quốc tế của Chính phủ Đức, kiêm Tổng Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Bộ Ngoại giao Đức

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, Đại diện Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Viện FES, Điều phối viên Trung tâm pháp luật Đức; đại diện Lánh đạo: Phòng Hợp tác quốc tế,  Khoa Pháp luật quốc tế, 01 chuyên viên Phòng QLKH & TSTC để đưa tin

Phòng A.211

 

15h15

Buổi nói chuyên của TS. Koch - Cố vấn Điều ước quốc tế của Chính phủ Đức, Kiêm tổng vụ trưởng Vụ pháp luật Bộ ngoại giao CHLB Đức với sinh viên lớp tiếng Đức (bằng tiếng Đức - Việt).

TP: Điều phối viên Trung tâm pháp luật Đức, đại diện Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Viện FES, sinh viên lớp tiếng Đức (mời PGS. TS Trần Ngọc Dũng cùng dự)

                                                Phòng A.402

16h00

Làm việc với GS. ISHODA Fumio - Giám đốc Viện Đào tạo từ xa Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy, lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo Khoa Đào tạo sau đại học.

                                                Phòng A.211

Thứ Năm

(20/4)

08h30

Họp Ban xây dựng quy chế văn bằng chứng chỉ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Ban điều hành chất lượng cao.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

10h00

Họp Ban xây dựng quy định về thực tập chuyên môn cho học viên hệ đại học vừa làm vừa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Sáu

(21/4)

08h30

Họp Ban xây dựng quy định về thực tập chuyên môn của học viên vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

14h00

Họp về việc điều chỉnh mục tiêu Đề án 549

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng: Hành chính – Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Đào tạo, Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Trung tâm thông tin thư viện, Quản trị, Khoa đào tạo sau đại học, Khoa đào tạo tại chức

Phòng A.207

Tải lịch tuần Tại đây