Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(24/4)

 

 

 

 

Thứ Ba

(25/4)

 

 

 

 

Thứ Tư

(26/4)

09h00

Tập huấn Phòng cháy chữa cháy.

TP: Ban Phòng cháy chữa cháy, đội Phòng cháy chữa cháy (theo Quyết định) và viên chức, người lao động và sinh viên trong Trường có nhu cầu tham dự, 01 chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí (để đưa tin).

                                      Hội trường A.701

13h30

Tập huấn Phòng cháy chữa cháy.

TP: Ban Phòng cháy chữa cháy, đội Phòng cháy chữa cháy (theo Quyết định) và viên chức, người lao động, sinh viên trong Trường có nhu cầu tham dự, 01 chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí (để đưa tin).

                                      Hội trường A.701

16h00

Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa 38, 39, 40 và 41.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Trưởng phòng Thanh tra đào tạo; Bí thư Đoàn trường; cán bộ quản lý khóa của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

                                                Phòng A.207

Thứ Năm

(27/4)

08h00

Nghe báo cáo kết quả triển khai công tác đào tạo sau đại học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Khoa Đào tạo sau đại học, các chuyên viên Khoa Đào tạo sau đại học.

                                                Phòng A.207

 

16h00

Họp Ban Tổ chức Tuần lễ khoa học công nghệ năm 2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

Thứ Sáu

(28/4)

08h30

Lớp tập huấn về bảo đảm thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy  

TP: Theo Quyết định cử người của đơn vị.

                                                Phòng A.402

 

 

Tải Tại đây