BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  24  tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 24 đến 28/4/2017

 

 
   

               Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 24 - 28/4/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Bổ sung: Tổ chức ngày Sở hữu trí tuệ thế giới tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các đơn vị, giảng viên, sinh viên quan tâm.

Địa điểm: Sảnh nhà A

Thời gian: 08h30 thứ Tư ngày 26/4/2017

2. Bổ sung: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy dự họp tại Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh vào 14h00 thứ Ba ngày 25/4/2017.

3. Bổ sung: Họp về tuyển sinh với Trường Cao đẳng kinh tế Cộng đồng tỉnh Hòa Bình.

Chủ trì: Phó HIệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo và 01 chuyên viên Khoa Đào tạo sau đại học.

Địa điểm: Phòng A.207

Thời gian: 08h30 thứ Tư ngày 26 tháng 4 năm 2017.

4. Bổ sung: Các đơn vị làm việc với chuyên gia ISO về việc sửa và hướng dẫn viết tài liệu.

Địa điểm: Phòng A.401

Thời gian: Cả ngày thứ Năm, thứ Sáu ngày 27, 28/4/2017. 

5. Bổ sung: Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa 38, 39, 40 và 41 (phiên 2).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Trưởng phòng Thanh tra đào tạo; Bí thư Đoàn trường; cán bộ quản lý khóa của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên.

Địa điểm: Phòng A.207

Thời gian: 16h30 thứ Năm ngày 27/4/2017

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP