LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01 ĐẾN 05/5/2017

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(01/5)

 

Nghỉ ngày lễ 01/5

 

Nghỉ ngày lễ 01/5

Thứ Ba

(02/5)

 

Nghỉ bù ngày lễ 30/4

 

Nghỉ bù ngày lễ 30/4

Thứ Tư

(03/5)

 

 

14h00

Hội thảo hoàn thiện các chuyên đề của Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2017: “Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền bí mật dữ liệu cá nhân”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng.

TP: Theo Giấy mời và giảng viên, sinh viên có quan tâm.

                                                Phòng A.402

14h00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản năm 2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

Thứ Năm

(04/5)

8h00

 

Họp Hội đồng tự đánh giá

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo cho ý kiến về Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

8h00

Họp về xác định chi phí đào tạo sau đại học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện Lãnh đạo: Khoa Đào tạo Sau đại học, Phòng Tài chính – Kế toán, 01 chuyên viên: Phòng Tài chính – Kế toán, Khoa Đào tạo sau đại học

Phòng A.401

 

 

8h30

Học tập huấn kỹ năng sử dụng Office 365 và hệ thống Email nội bộ trong Trường Đại học Luật Hà Nội. (cả ngày)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị, mỗi đơn vị cử 02 viên chức tham dự (ưu tiên những người chưa được tập huấn CNTT), Trung tâm Công nghệ thông tin.

                                                Phòng A.402

9h00

Xét kỷ luật học viên cao học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

10h00

Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

Thứ Sáu

(05/5)

08h30

Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường (Trưởng vắng phải cử Phó đi thay).

                                                Phòng A.402

14h00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản năm 2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Những biện pháp tạo sự hứng thú trong việc học ngoại ngữ”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

11h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

15h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường “Một số vấn đề về thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

16h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường “Quán triệt Nghị quyết 04 Trung ương Đảng khóa XII trong xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội”.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

Tải lịch tuần Tại đây