BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  03  tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 01 đến 05/5/2017

 
   

 

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

Lịch tuần từ ngày 01-05/5/2017 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Hoãn: Họp Hội đồng thanh lý tài sản vào 14h00 thứ Sáu ngày 05 tháng 5 năm 2017

2. Bổ sung: Đón tiếp và làm việc với GS. ICHIHASHI katsuya - Trường Đại học Tổng hợp Nagoya.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế.

Địa điểm: Phòng A.211

Thời gian: 09h00 thứ Sáu ngày 05 tháng 5 năm 2017

3. Bổ sung: GS.ICHIHASHI Katsuya - Trường Đại học Tổng hợp Nagoya làm việc chuyên môn với giảng viên Bộ môn Luật hành chính.

TP: lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, giảng viên Bộ môn Luật hành chính.

Địa điểm: Phòng A.401

Thời gian: 09h00 thứ Sáu ngày 05 tháng 5 năm 2017

4. Hoãn: Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường “Một số vấn đề về thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014” vào 15h00 thứ Sáu ngày 05 tháng 5 năm 2017.

5. Bổ sung: Làm việc với bà KAMIKAWA yoko - cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật bản.

TP: Giảng viên Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu Luật Nhật Bản, chuyên viên Văn phòng đại diện Trường đại học Nagoya, Nhật Bản tại Trường.

Địa diểm: Phòng A.601

Thời gian: 13h15 thứ tư ngày 03 tháng 5 năm 2017

6. Bổ sung: Họp Ban Giám hiệu

Thời gian: 16h30 thứ Năm, ngày 04/5/2017

Địa điểm: A.207

7. Bổ sung: Hỏi đáp về pháp luật Hành chính Nhật Bản - Việt Nam

Thời gian: 08h30 thứ Năm ngày 04 tháng 5 năm 2017

TP: Giảng viên và sinh viên quan tâm

Địa điểm: Phòng A.804

8. Bổ sung: Họp về việc tổ chức lễ phát động cuộc thi "Công ước luật biển 1982 - hành trình 35 năm".

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng: Phòng Quản trị, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp; Lãnh đạo Khoa Pháp luật quốc tế, Viện Luật so sánh, Bí thư Đoàn TNCS HCM.

Địa điểm: Phòng A.402

Thời gian: 11h00 thứ Sáu ngày 04 tháng 5 năm 2017

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP