LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08 ĐẾN 12/5/2017

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(08/5)

08h00

Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

14h00

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu một số vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ                                         Phòng A.207

9h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng họp với Lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí

Phòng A.207

Thứ Ba

(09/5)

10h00

 

Họp Ban tổ chức Hội thảo “Pháp luật ASEAN - 50 năm hình thành và phát triển”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng 

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

 

 

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu:

Phòng A.207

Thứ Tư

(10/5)

08h00

Họp Ban tổ chức Tuần Nghiên cứu khoa học năm 2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

14h00

 

Họp Ban tổ chức Hội thảo “Xây dựng chính sách trong hoạt động lập pháp”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

9h00

Họp Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng 

TP: Theo Quyết định

                                                Phòng A.207

9h45

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng 

TP: Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường.

Phòng A.207

Thứ Năm

(11/5)

08h00

Họp Ban xây dựng quy chế văn bằng, chứng chỉ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

 

Thứ Sáu

(12/5)

08h00

Tổ chức tập huấn chỉnh lý tài liệu.

TP: lãnh đạo các đơn vị, 01 chuyên viên phụ trách công tác văn phòng.

                                                Phòng A.402

 

 

 

Tải lịch tuần Tại đây