LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22 ĐẾN 27/5/2017

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(22/5)

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp.

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp.

Thứ Ba

(23/5)

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp.

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp.

09h00

Tiếp xã giao GS. Tihamer Toth, Trường Đại học Peter Pazmany, Hungary để trao đổi khả năng hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo pháp lý giữa hai Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế; đại diện lãnh đạo Khoa Pháp luật thương mại quốc tế; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí (để đưa tin).

                                                Phòng A.211

14h00

Họp duyệt hồ sơ chuẩn bị đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Ban xây dựng Quy chế văn bằng chứng chỉ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

09h30

GS. Tihamer Toth, Trường Đại học Peter Pazmany, Hungary thuyết trình về Luật Châu Âu cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội bằng tiếng Anh.

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế; giảng viên Khoa Pháp luật thương mại quốc tế; sinh viên lớp chất lượng cao, ngôn ngữ Anh và sinh viên Khoa Pháp luật thương mại quốc tế; các giảng viên và sinh viên quan tâm đến chủ đề.

                                                Phòng A.402

 

Thứ Tư

(24/5)

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp.

 

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp.

 

08h00

Hội thảo “Pháp luật ASEAN – 50 năm hình thành và phát triển”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Kế hoạch Hội thảo, theo Giấy mời và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm, (Phòng QLKH&TSTC cử người đưa tin), đề nghị lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch Hội thảo.

                                                Phòng A.402

Thứ Năm

(25/5)

08h00

Hội thảo “Những biện pháp tạo hứng thú học ngoại ngữ cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Kế hoạch Hội thảo, theo Giấy mời và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm, (Phòng QLKH&TSTC cử người đưa tin), đề nghị lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch Hội thảo.

                                                Phòng A.402

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp.

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

14h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban chấp hành Công đoàn, Chủ tịch công đoàn bộ phận (trưởng vắng phó dự họp thay)

Phòng A.402

16h00

Họp Ban xây dựng Quy chế công tác sinh viên

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

09h00

Tiếp đón Đoàn cán bộ DAAD. Cộng hòa Liên bang Đức để gặp gỡ Trưởng đại diện mới của DAAD tại Việt Nam nhiệm kỳ tới.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy; lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế; GS. Juergen Simon; điều phối viên Trung tâm pháp luật Đức và chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí để đưa tin.

                                                Phòng A.211

Thứ Sáu

(26/5)

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp.

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu

                                                Phòng A.207

08h30

Họp Ban điều hành chất lượng cao.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

Thứ Bảy

(27/5)

07h30

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

TP: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng, thành đoàn Hà Nội và đại biểu triệu tập dự đại hội.

                                                Phòng A.403

14h00

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

TP: Ban Giám hiệu; Đảng ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, các tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn Thanh niên và Theo Giấy mời.

                                                Phòng A.403

 

Tải lịch tuần Tại đây