LỊCH TUẦN TỪ 29/5 ĐẾN 02/6/2014

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

29/5

8h00

Họp Ban nghiên cứu, xây dựng chương trình liên kết đào tạo với Arizona.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

                                     

 

Thứ Ba

30/5

 

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2/2017.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

14h00

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 5/2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

09h00

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ.

                                                Phòng A.207

 

14h30

Họp Hội đồng xét học bổng tài trợ của Quỹ hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, các đơn vị quản lý sinh viên; Trưởng phòng Thanh tra đào tạo; Bí thư Đoàn Trường (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị).

Phòng A.401

 

16h00

Họp Ban tổ chức Lễ bế giảng K38

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 
 

Thứ Tư

31/5

08h00

Họp Đảng ủy về một số công tác đảng vụ.

Chủ trì: Bí thư

TP: Các Đảng ủy viên.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

                                                          Phòng A.207

 

Thứ Năm

01/6

 

 

14h00

Họp giao ban Thủ trương đơn vị.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường (Trưởng vắng phải cử cấp Phó đi thay).

                                                Phòng A.402

 

Thứ Sáu

02/6

08h00

Họp Hội đồng tự đánh giá.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định. 

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Ban xây dựng Quy chế công tác sinh viên

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

14h00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 
 

Ghi chú: Ô chữ màu đỏ thay đổi thời gian so với lịch tuần ban đầu                                                                                                                                                  

Tải lịch tuần tại đây