BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  21 tháng 12 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Bổ sung lịch tuần từ 19 đến 23/12/2016

 

Kính gửi:

                               -  Ban Giám hiệu;

                               -  Các đơn vị trực thuộc Trường,

 

Lịch tuần từ ngày 19 đến 23/12/2016 của Trường có sự thay đổi như sau:

1. Hoãn: Họp nghe ý kiến đóng góp về Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo

2. Bổ sung: Họp liên tịch Ban Giám hiệu - Ban Chấp hành Công đoàn

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, mời Lãnh đạo Phòng HC-TH cùng dự

Thời gian: 16h30 thứ Năm, ngày 22/12/2016

Địa điểm: Phòng A.207

3. Bổ sung: Đoàn Đại biểu Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Các chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính của các đơn vị thuộc Trường.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11A Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian: 8h00-12h00 thứ Sáu, ngày 23/12/2016.

(Đề nghị các đồng chí thuộc thành phần tham dự có mặt tại Địa điểm tổ chức Hội nghị đúng giờ, hiện tại Đội xe  đang phục vụ đoàn công tác của Trường tại địa phương, các Đại biểu tự túc phương tiện di chuyển)

4. Hoãn: Họp giao ban Ban giám hiệu

5. Hoãn Họp Hội đồng tuyển sinh hệ cử tuyển và nguồn nhân lực Tây Bắc:

Phòng Hành chính - Tổng hợp trân trọng thông báo./.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP