LỊCH TUẦN TỪ 05/6 ĐẾN 09/6/2017

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

05/6

8h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước”.

Chủ trì: Hiệu trưởng Lê Tiến Châu

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng xét tinh giản biên chế.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

08h15

Họp kiện toàn viên chức lãnh đạo cấp Phòng đợt 1 năm 2017 của Phòng Tài chính - Kế toán .

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Phòng Tài chính - Kế toán.

                                                          Phòng A.211

 

Thứ Ba

06/6

 

08h00

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ.

                                                          Phòng A.207

14h00

Họp triển khai công tác thuê Hội trường, phòng học bên ngoài phục vụ công tác cải tạo, sửa chữa các phòng học trong Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Quản trị, đ/c Trần Viết Vĩnh - Phó trưởng Phòng Quản trị.

                                                          Phòng A.207

 

09h30

Họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ.

                                                          Phòng A.207

 

 

15h00

Họp rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.401

 
 

Thứ Tư

07/6

10h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác tổ chức cán bộ.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường, Bí thư Đoàn TNCS HCM.

                                                          Phòng A.402

13h45

Họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ.

                                                          Phòng A.207

 

15h00

Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

Thứ Năm

08/6

08h00

Hội thảo “10 năm gia nhập WTO của Việt Nam và chào đón sự kiện APEC 2017”.

 Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Kế hoạch Hội thảo, theo Giấy mời và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm, (Phòng QLKH&TSTC cử người đưa tin), đề nghị lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch Hội thảo.

                                                          Phòng A.402

14h00

Họp bàn cách thức thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ nhà ăn, căng tin trong thời gian tiếp theo.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Trưởng phòng Quản trị, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán; Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp; Trưởng Trạm Y tế, mời Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự cùng.

                                                          Phòng A.207

 

17h30

Lễ Tổng kết Khóa học mùa hè cho sinh viên Đại học SanFrancisco, Hoa Kỳ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế và 01 chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí để đưa tin.

                                                          Phòng A.211

 

08h30

Làm việc tới Trạm Y tế quận Đống Đa, UBND Phường Láng hạ.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Trạm Y tế.

                                                          Phòng A.207

 

11h00

Họp Đảng ủy về công tác tổ chức cán bộ.

Chủ trì: Bí thư

TP: Các Đảng ủy viên.

                                                          Phòng A.207

 

Thứ Sáu

09/6

08h00

Hội thảo “Quán triệt Nghị quyết 04 Trung ương Đảng khóa XII trong xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội”.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Kế hoạch Hội thảo, theo Giấy mời và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm, (Phòng QLKH&TSTC cử người đưa tin), đề nghị lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch Hội thảo.

                                                          Phòng A.402

 

 

 

09h30

Mở thầu gói thầu: Mua bàn, ghế, tủ làm việc.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Trưởng phòng Quản trị, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán; tư vấn đấu thầu, các nhà thầu tham gia dự thầu.

                                                          Phòng A.207

 
 

 Ghi chú: Ô chữ màu đỏ là lịch tuần bổ sung                                                                           

 
Lịch thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017      Thời gian: từ ngày 10/6/2017 đến hết ngày 11/6/2017                                                        

Tải lịch tuần tại đây