LỊCH TUẦN TỪ 12/6 ĐẾN 16/6/2017

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

12/6

10h00

Họp về Kế hoạch tổ chức thi THPT Quốc gia 2017 tại Thanh Hóa.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản trị, Phòng Hành chính - Tổng hợp.

                                                          Phòng A.207

 

 

Thứ Ba

13/6

 

 

 

14h00

 

Họp giao ban Ban Giám hiệu, nội dung:

  • Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo về công tác tổ chức cán bộ;
  • Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo về việc tổ chức Khóa học ngắn hạn cho sinh viên nước ngoài (lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Tư vấn pháp luật);
  • Trạm Y tế báo cáo về Kế hoạch chống dịch sốt xuất huyết;

                                                          Phòng A. 207

 

Thứ Tư

14/6

08h00

Hội thảo khoa học cấp Trường “Xây dựng chính sách trong hoạt động lập pháp”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Kế hoạch Hội thảo, theo Giấy mời và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm, (Phòng QLKH&TSTC cử người đưa tin), đề nghị lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch Hội thảo.

                                                          Phòng A.402

14h00

 

 

 


14h00

 

 

 

 

 

16h00

Họp chuyên môn về việc triển khai kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo: các Khoa chuyên môn, Khoa Lý luận chính trị, Trung tâm trực thuộc Trường, Viện Luật so sánh, Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Quản trị, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Thanh tra Đào tạo, Khoa Đào tạo sau đại học, Khoa Đào tạo tại chức; Trưởng Bộ môn chuyên môn (Trưởng vắng phó đi thay); chuyên viên Kế hoạch của Phòng Đào tạo, Đào tạo sau đại học, Khoa Đào tạo tại chức,.

 


Họp Ban thanh lý tài sản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.401


Lễ Công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Chủ trì: Hiệu trưởng

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo các đơn vị, Bí thư Đoàn TNCSHCM trường; lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài chính kế toán, Khoa Lý luận chính trị, Viện Luật so sánh, Phòng Thanh tra đào tạo, Phòng Công tác sinh viên.

                                                          Phòng A.402

09h00

[HOÃN] Làm việc với đại diện DAAD và Viện FES về kế hoạch triển khai đào tạo pháp luật Đức và Châu Âu.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế; Trung tâm Pháp luật Đức; lãnh đạo Phòng Đào tạo.

                                                          Phòng A.211

10h00

Hiệu trưởng dự “Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Hiệu trưởng khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội”.

Hội trường tầng 3, nhà 2C - Cơ quan Đảng ủy Khối

Số 01 Trần Phú, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Thứ Năm

15/6

08h00

 

Hội thảo khoa học cấp Trường “Một số vấn đề về thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Kế hoạch Hội thảo, theo Giấy mời và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm, (Phòng QLKH&TSTC cử người đưa tin), đề nghị lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch Hội thảo.

                                                Phòng A.402

13h30

Họp Hội đồng xét hết tập sự viên chức.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

14h20

Họp Hội đồng xét cử viên chức tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp hạng (hạng I), giảng viên chính (hạng II).

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

08h00

Ký kết kế hoạch triển khai Khóa đào tạo Pháp luật Đức và Châu Âu.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy, đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Trung tâm Pháp luật Đức, đại sứ quán Đức tại Việt Nam, đại diện  DAAD viện FES.

                                                Phòng A.207

15h00

 

 

16h30

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp chính quy.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

Họp Ban tô chức Lế bế giảng khóa 38.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

10h00

Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

Thứ Sáu

16/6

8h00

Tập huấn công tác coi thi THPT Quốc gia năm 2017

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: toàn bộ viên chức làm nhiệm vụ tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

                                            Phòng A.403

 

 

Thứ Bảy

17/6

08h00

Làm việc với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục về việc thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng của Trường.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo, Phòng Đào tạo, Khoa Đào tạo sau đại học, Khoa Đào tạo tại chức, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Quản trị, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Thông tin thư viện, Trung tâm Công nghệ thông tin.

                                                          Phòng A.207

 

 

 

   

Tải lịch tuần tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung mới được bổ sung hoặc chỉnh sửa.

Ô chữ màu xanh thể hiện nội dung cuộc họp được hoãn