LỊCH TUẦN TỪ 03 ĐẾN 08/7/2017

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

03/7

07h30

Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 38 hệ chính quy.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc Trường, giáo viên chủ nhiệm, các giảng viên, cán bộ quản lý khóa của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, trợ lý các Khoa quản lý sinh viên.

                   Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam

14h00

Làm việc với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về công tác tuyển sinh

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy, Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

A.207

 

16h00

Tiếp GS. Xavier Groussot, Trường đại học tổng hợp Lund, Thụy Điển để nối lại mối quan hệ tích cực, hiệu quả và khả năng hợp tác giữa hai bên.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, PGS.TS. Tô Văn Hòa – Trưởng Khoa Pháp luật hành chính – nhà nước, 01 chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí để đưa tin.

                                                Phòng A.211

 
 

Thứ Ba

04/7

08h00

Tiếp xã giao ông Benoit Briquet, tùy viên hợp tác của đại sứ quán Pháp, thẩm phán tại tòa hành chính Pháp.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế.

                                                Phòng A.211

14h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

16h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng và đại diện Ban xây dựng Đề án phân hiệu dự họp tại Bộ Tư pháp.

 

8h30

Làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế toán, Đại diện Lãnh đạo Phòng: Tổ chức cán bộ, Hành chính – Tổ chức, Quản trị, Đào tạo, Công tác sinh viên, Khoa Đào tạo tại chức.

Phòng A.207

 

08h00

Hội thảo Khoa học quốc tế “Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước”.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Kế hoạch Hội thảo, theo Giấy mời và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm, (Phòng QLKH&TSTC cử người đưa tin), đề nghị lãnh đạo đơn vị cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ theo Kế hoạch Hội thảo.

                                                Phòng A.402

 

08h30

Tập huấn phần mềm nhập điểm học bạ tuyển sinh 2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Đào tạo.

                                                      Phòng A.107

 
 

Thứ Tư

05/7

8h00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng.

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

 

 

Thứ Năm

06/7

 

 

14h00

Họp Giao ban Ban giám hiệu:

-Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ;

-Giao ban công việc.

                                                          Phòng A.207

 

Thứ Sáu

07/7

08h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP:Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Bí thư 

TP: Các Đảng ủy viên.

                                                                     Phòng A.207

 

09h00

Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học (đợt 1).

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP:Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

10h00

Họp Hội đồng tuyển sinh cao học Tây Bắc khóa 4 (lần 3).

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP:Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

10h40

Họp cho ý kiến về việc học bổ sung kiến thức đối với một số học viên lớp cao học Tây Bắc khóa 3.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các Khoa chuyên môn, lãnh đạo Khoa Đào tạo sau đaị học, đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán.

                                                Phòng A.207

 
 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung mới được bổ sung.