LỊCH TUẦN TỪ 24 ĐẾN 30/7/2017

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

24/7

08h00

Hiệu trưởng tiếp cán bộ, viên chức Trường.

                                                Phòng A.205

 

14h00

Tiếp Đoàn chuyên gia và cán bộ Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (Dự án GIG).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước.

                                                          Phòng A.211

15h00

Họp Ban Giám hiệu

- Trung tâm Tư vấn pháp luật báo cáo về Đề án tự chủ (Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn pháp luật, Tài chính – Kế toán, Hành chính – Tổng hợp cùng dự)

Phòng A.207

 

Thứ Ba

25/7

 

 

13h30

 [HOÃN] Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

14h00

 [HOÃN] Họp Hội đồng tự đánh giá.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

13h30

Họp Ban xây dựng Đề án phân hiệu Đắk Lắk

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Quản trị, Tài chính – Kế toán

                                           Phòng họp số 2, Bộ Tư pháp

 

Thứ Tư

26/7

 

 

15h00

Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh làm việc với lãnh đạo Khoa Hành chính - nhà nước về công tác nhân sự.

TP: Lãnh đạo Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước, mời đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ.

                                                              Phòng A.207

Thứ Năm

27/7

8h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với Khoa đào tạo sau đại học về công tác đào tạo sau đại học

                                                Phòng A.211

 

 

9h30

 

 

08h00

 

 

 

10h30

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng cùng đoàn công tác của Trường bắt đầu chuyến công tác tại Buôn Ma Thuột

Họp Hội đồng tự đánh giá.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

Họp nâng bậc lương thường xuyên tháng 8/2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trương Quang Vinh

TP: Theo Quyết định

                                                      Phòng A.207

Thứ Sáu

28/7

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Khóa 42.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

[HOÃN] Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ cấp vụ.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Trường, Trưởng Ban nữ công.

                                                          Phòng A.402

15h00

[HOÃN] Họp Hội nghị lãnh đạo mở rộng về công tác quy hoạch cán bộ cấp vụ

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

                                                          Phòng A.402

16h00

[HOÃN] Họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ.

                                                          Phòng A.207

Thứ Bảy

29/7

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Khóa 42.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp đại học luật chính quy.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

Chủ nhật

30/7

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Khóa 42.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

 

 
Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi

Ô chữ màu xanh thể hiện nội dung được hoãn