LỊCH TUẦN TỪ 07 ĐẾN 11/8/2017

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

07/8

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự Hội đồng duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

 

14h00

Họp Ban ISO

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định, mời PGS.TS Trương Quang Vinh cùng dự

Phòng A.207

 

Thứ Ba

08/8

09h00

Tiếp đại diện nhà xuất bản Oxford University Press để thảo luận về khả năng hợp tác trong việc sử dụng nguồn thông tin điện tử.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo: Phòng Hợp tác quốc tế, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin thư viện, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí để đưa tin.

                                                          Phòng A.401

14h00

Họp về quản lý Cổng thông tin điện tử của Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí; Ban Biên tập website.

                                                          Phòng A.207

 
 

Thứ Tư

09/8

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

14h00

[HOÃN] Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

8h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với BCH Hội sinh viên.

Phòng A.402

 

 

 

 

15h00

[HOÃN] Họp Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Bí thư

TP: Các Đảng ủy viên.

                                                          Phòng A.207

 

Thứ Năm

10/8

08h00

 [HOÃN] Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường (Trưởng vắng phải cử Phó đi thay).

                                                          Phòng A.402

14h00

 [HOÃN] Họp Hội đồng thay đổi chức danh nghề nghề nghiệp đối với viên chức Vũ Thùy Trang, chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

08h00

 [HOÃN] Họp Ban tổ chức Hội thảo “Rèn luyện giáo dục thể chất của sinh viên Trường ĐHLHN”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

15h00

 

 

 

 

17h30

 

 

 

 [HOÃN] Họp giao ban Ban Giám hiệu.

                                                                           Phòng A.207

Họp về công tác thuê hội trường tại Học viện Tư pháp.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng; lãnh đạo: phòng: Đào tạo, Phòng Quản trị, trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán.

                                                                              Phòng A.207

8h00

 [HOÃN] Tiếp Đoàn kiểm tra hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh, đại diện lãnh đạo: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính - Tổng hợp; toàn bộ viên chức Phòng Hợp tác quốc tế.

                                                          Phòng A.207

 

 

Thứ Sáu

11/8

         

[HOÃN]Phó HT Chu Mạnh Hùng đi công tác Buôn Mê Thuột đến hết ngày 12/8.

13h30

 

 

 

 

 

14h00

Họp Hội đồng khoa học và đào tạo

- Phiên 1: Họp về việc thành lập Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2017. TP: thành viên Hội đồng, đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ. 

- Phiên 2: Họp cho ý kiến về Đề án đào tạo cử nhân tài năng

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

Tiếp Đoàn kiểm tra Phòng cháy chữa cháy.

Chủ trì: Đại diện ban Giám hiệu 

TP: Trưởng phòng Quản trị, đ/c Phan Huy Long, đ/c Trương Viết Vĩnh - Phó trưởng Phòng Quản trị.

                                                              Phòng A.401

 

 [HOÃN]Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh đi công tác Bắc Kạn

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi

Ô CHỮ MÀU XANH THỂ HIỆN NỘI DUNG ĐƯỢC HOÃN