LỊCH TUẦN TỪ 21 ĐẾN 25/8/2017

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

21/8

 

 

14h00

 Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

Thứ Ba

22/8

9h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng họp tại Ủy ban đối ngoại của Quốc hội

Văn phòng Quốc hội

 

14h00

Họp Hội đồng xét tuyển hệ cử tuyển khóa IX.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

8h00

[HOÃN]Họp Ban ISO (rà soát các quy trình đã đọc chéo)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

15h30

Họp Ban điều hành chương trình đào tạo chất lượng cao.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

14h00

Tiếp GS. Victor V.Ramraj, Đại học Victoria, Canada để bàn về việc thực hiện hoạt động hợp tác trong việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo: Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Khoa Đào tạo sau đại học và 01 chuyên viên Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí để đưa tin.

                                                          Phòng A.211

15h30

Họp Ban chấp hành công đoàn Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: BCH Công đoàn trường

Phòng A.401

 

Thứ Tư

23/8

8-11h30 (sáng);

13h30-16h30(chiều)

 

 

 

 

 

Tập huấn nghiệp vụ về công tác soạn thảo văn bản, xây dựng hồ sơ công việc, chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2017

TP: Toàn thể cán bộ, viên chức các đơn vị thuộc Trường

Phòng A.403

 

 

 

 

 

14h00

Găp mặt cán bộ hưu trí nghỉ hưu 06 tháng đầu năm 2017

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức cán bộ, Đại diện các tổ chức đoàn thể: Ban chấp hành Công đoàn, Ban nữ công, Hội cựu chiến binh, Đại diện Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí; Đại diện lãnh đạo các đơn vị có viên chức nghỉ hưu (Khoa PLKT, PLHS, BMNN, P.QTrị) và 05 viên chức đã nghỉ hưu 6 tháng đầu năm: Hoàng Thị Minh Sơn, Trần Thị Chính, Bùi Thị Kim Yến, Bùi Thị Liễu, Lê Thị Mai Hương.                                                                 Phòng A.207

08h00

Hội thảo tham vấn tài liệu phương pháp tư duy pháp lý về phân tích chính sách và đánh giá tác động chính sách trong xây dựng pháp luật.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Giấy mời.

                                                                 Phòng A.402

 

15h00

Làm việc với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp, đại diện Lãnh đạo Phòng Quản trị, QLKH &TSTC, Phòng Đào tạo

Phòng A.401

8h00

Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên Khóa 38.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Khoa Pháp luật hình sự, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo; Bí thư Đoàn Trưởng; Chủ tịch Hội Sinh viên; trợ lý Khoa Pháp luật hình sự, cán bộ quản lý Khóa 38, giáo viên chủ nhiệm lớp 38.09.

                                                Phòng A.207

9h30

Họp về hỗ trợ sinh viên các tỉnh miền núi bị ảnh hưởng do lũ quét và sạt lở

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên, Đại diện Lãnh đạo Phòng/ Khoa: Đào tạo, Tài chính Kế toán, các khoa quản lý sinh viên

Phòng A.207

Thứ Năm

24/8

08h00

Họp Ban ISO (rà soát các quy trình đã đọc chéo)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

12h00

Tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ XII tại Vĩnh Phúc (đến hết 12h00 ngày 25/8)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Cán bộ công đoàn và khách mời theo Kế hoạch

 

Họp kiện toàn BCH Hội sinh viên

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Phòng A.207

Thứ Sáu

25/8

8h00

[HOÃN]Hiệu trưởng tiếp cán bộ, viên chức Trường

Phòng A.205

14h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

15h30

 

15h30

 {HOÃN] Họp giao ban Ban Giám hiệu.

                                                Phòng A.207

Hiệu trưởng tiếp cán bộ, viên chức Trường

Phòng A.205

 

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi, bổ sung