LỊCH TUẦN TỪ 18 ĐẾN 22/9/2017

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

18/9

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng đi công tác Đài Loan đến hết ngày 21/9/2017

13h30

 

Họp Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Các Đảng ủy viên.

                                                          Phòng A.207

17h00

Hiệu trưởng dự họp cùng Khoa Pháp luật hình sự

Thứ Ba

19/9

08h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

14h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự họp Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục.

                                      Bộ Giáo dục và Đào tạo

09h00

Hiệu trưởng dự Hội đồng duyệt đề cương đề tài: “Nguồn lực và phát huy các nguồn lực trong quá trình xây dựng Trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật ở Trường Đại học Luật Hà Nội”.

                                                Phòng A.207

10h00

Hiệu trưởng dự Đại hội chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ

 

Thứ Tư

20/9

 

Hiệu trưởng đi công tác nước ngoài đến hết ngày 29/9/2017

 

14h00

Họp Ban ISO

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

8h00

Họp Ban ISO.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

Thứ Năm

21/9

08h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự Hội đồng đề tài: “Đổi mới quy trình tuyển sinh, tổ chức đào tọa trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Luật Hà Nội”.

                                                Phòng A.401

16h00

Họp ban tổ chức Tọa đàm "Trao đổi kinh nghiệm tổ chức, hoạt ddoognj cuat tạp chí khoa học".

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo quyết định.

Phòng A.401

Thứ Sáu

22/9

 

 

 

 

 

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi