LỊCH TUẦN TỪ 25 ĐẾN 29/9/2017

                                                                                                                                      

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

25/9

08h00

Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của tạp chí khoa học”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP:  Theo Kế hoạch.

                                                Phòng A.402

16h00

Họp Ban Thường vụ công đoàn Trường (mời Lãnh đạo Ban nữ công và Bí thư Đoàn TNCS HCM tham dự)

A.211

8h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự Hội nghị tổng kết thi hành Luật Giáo dục đại học

 

09h00

Tiếp xã giao đoàn giảng viên và sinh viên Đại học Newcastle, Úc.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế.

                                                Phòng A.401

Thứ Ba

26/9

8h00

 

16h30

Tiếp xã giao bà Sandie Okoro, Phó Chủ tịch cao cấp Ngân hàng thế giới.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Đào tạo, Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên.

                                                          Phòng A.211

16h45

Bà Sandie Okoro, Phó Chủ tịch cao cấp Ngân hàng thế giới nói chuyện với giảng viên, sinh viên về nội dung “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc theo đuổi nghề luật và khai thác cơ hội làm việc tại Ngân hàng thế giới”.

TP: Sinh viên theo danh sách và các giảng viên, sinh viên quan tâm.

                                                          Phòng A.402

17h00

 

 

 

 

14h00

 

 

Lễ tổng kết Khóa học mùa hè cho sinh viên Đại học Newcastle, Úc.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế.

                                                          Phòng A.207

Họp triển khai tuần sinh hoạt "Công dân - Học sinh, sinh viên" năm học 2017-2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quản trị, Phòng Hành chính - Tông hợp.

                                                               Phòng A.211

 

Thứ Tư

27/9

8h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường

Phòng A.207

 

 

14h00

 

 

15h00

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp về việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động.

TP: các đ/c Trương Đình Ninh, Phạm Minh Thúy (Phòng TCCB), Nguyễn Thị Thu Hường, Trần Thị Minh Phượng (P.TCKT).

                                                       Bộ Tư pháp

Họp Ban Tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ danh sự cho ngài Roland Koch

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy.

TP: theo Quyết định

A.207

 

 

10h00

 

 

 

09h30

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Phòng Quản trị

TP: toàn thể viên chức Phòng Quản trị và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

A.207

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng tham dự Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH "Bảo lưu điều ước quốc tế - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn thực hiện của Việt Nam" 

                                                Phòng A.401

Thứ Năm

28/9

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

 

08h30

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

09h00

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy làm việc với toàn bộ viên chức Khoa Đào tạo tại chức với Trung tâm công nghệ thông tin (mời Trưởng Phòng TCKT cùng dự).

                                                Phòng A.207

Thứ Sáu

29/9

08h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Phòng TCKT.

 TP: Toàn thể viên chức Phòng TCKT và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

A.207

14h00

Họp ban chấp hành công đoàn Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                     Phòng A.207

8h30

 

 

 

08h00

 

 

 

09h30

 

Tập huấn về Cổng thông tin của Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Kế hoạch.

                                                Phòng A.402

Họp chuẩn bị cho khảo sát sơ bộ cho đánh giá ngoài.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Tràn Quang Huy

TP: Lãnh đạo Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo.

                                                  Phòng A.207

Hội đồng nghiệm đề tài NCKH "Thái độ học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội"

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

Thành phần: Theo Quyết định

                                                        Phòng A.207

 

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi