LỊCH TUẦN TỪ 02 ĐẾN 06/10/2017

  

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

02/10

07h30

Họp liên tịch Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức chính trị xã hộ về công tác cán bộ.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội CCB trường.

                                                Phòng A.207

14h00

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Bình luận một số quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2014” do TS. Nguyễn Văn Phương làm chủ nhiệm

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                                          Phòng A.401

 

08h30

Họp Hội đồng tự đánh giá.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

14h00

Họp Công đoàn mở rộng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ban Chấp hành công đoàn bộ phận (BCH mới được bầu tại ĐH Công đoàn bộ phận)

                                                          Phòng A.402

 

Thứ Ba

03/10

08h00

Tiếp Đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu. thành viên Hội đồng tự đánh giá.

                                                Phòng A.402

14h00

 

 

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

14h30

 

Họp triển khai thực hiện tuần sinh hoạt “Công dân - học sinh, sinh viên” năm học 2017-2018 cho sinh viên các Khóa 39, 40, 41 và 42.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên, trưởng phòng Quản trị, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp; đ/c Nguyễn Thu Thủy- phó trưởng Phòng Đào tạo, đ/c Phạm Thị Minh - chuyên viên Phòng Đào tạo (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị).

                                                          Phòng A.207

 
 

Thứ Tư

04/10

08h00

 

Thường vụ Công đoàn trường báo cáo Đảng ủy về công tác đại hội Công đoàn.

TP: Thường vụ Công đoàn, Đảng ủy Trường.

                                                          Phòng A.207

 

14h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo “Pháp luật môi trường của Việt Nam và CHLB Đức với vấn đề phát triển bền vững”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

8h30

Ban Tổ chức Đảng ủy báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy công tác quy hoạch Đảng ủy.

Chủ trì: Bí thư

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

15h30

Họp ban tổ chức Hội thảo “Pháp luật cạnh tranh - Kinh nghiệm của Đức trong bối cảnh sửa đổi Luật cạnh tranh Việt Nam” trong hoàn khuôn khổ “Những ngày Pháp luật Việt Đức” năm 2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

09h30

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

                                                Phòng A.207

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng đi công tác Tp. Vinh đến hết ngày 05/10/2017.

 

Thứ Năm

05/10

08h00

 

 

 

 

09h00

 

Hội thảo cấp Trường “Quyền của người chưa thành niên trong pháp luật hình sự một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam”

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm, đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử người tham dự đầy đủ theo Kế hoạch.

                                                Phòng A.402

Họp Ban Tổ chức buổi lễ Trao bằng tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Luật Hà Nội cho ngài Roland Koch, nguyên Thủ hiến bang Hessen CHLB Đức.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định, mời đ/c Vũ Phương Đông - Phòng Công tác sinh viên, đ/c Nguyễn Thị Hồng Yến - Khoa Pháp luật quốc tế.

                                                    Phòng A.207

14h00

Họp Đoàn công tác đi Nga.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                        Phòng A.207

 

Thứ Sáu

06/10

09h00

Ngài Roland Koch, nguyên Thủ hiến bang Hessen CHLB Đức trình bày bài giảng chuyên ngành.

TP: Khách mời danh dự và khoảng 500 sinh viên cùng giảng viênTrường Đại học Luật Hà Nội.

                                                Phòng A.403

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

 

15h00

Họp cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch Đảng ủy

Chủ trì:Hiệu trưởng

TP: Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc, các đồng chí đảng viên là trưởng các tổ chức chính trị - xã hội trong trường, các đồng chí đảng viên là trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường 

Phòng A.402

 

16h30

Thường vụ Công đoàn Trường báo cáo liên đoàn lao động thành phố về công tác đại hội.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Thường vụ Công đoàn.

                                                          Phòng A.402

 

10h30

Trao bằng tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Luật Hà Nội cho ngài Roland Koch, nguyên Thủ hiến bang Hessen CHLB Đức.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, các giảng viên tham gia buổi nói chuyện. và Theo Giấy mời.

                                                Phòng A.403

 
                                                                                                                                                            

Tải lịch tuần tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi