LỊCH TUẦN TỪ 09 ĐẾN 13/10/2017

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

09/10

07h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng và Trưởng phòng Tài chính – Kế toán họp nghe thông báo kết luận Kiểm toán tại Bộ Tư pháp

13h30

 

Hội thảo quốc tế: “Pháp luật môi trường của Việt Nam và CHLB Đức với vấn đề phát triển bền vững”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP:  Theo quyết định triệu tập và giấy mời.

                                                Phòng A.402

 

8h00

Hội thảo tham vấn về sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên

Phòng A.402

 

 

8h00

Họp Hội đồng tự đánh giá.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

Thứ Ba

10/10

08h00

-17h00

Hội thảo quốc tế: “Pháp luật môi trường của Việt Nam và CHLB Đức với vấn đề phát triển bền vững”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP:  Theo quyết định triệu tập và giấy mời.

                                                Phòng A.402

08h00

-17h00

Hội thảo quốc tế: “Pháp luật môi trường của Việt Nam và CHLB Đức với vấn đề phát triển bền vững”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP:  Theo quyết định triệu tập và giấy mời.

                                                Phòng A.402

 

 

 

 

7h30

Ban tổ chức Đảng ủy báo cáo Thường vụ Đảng ủy về công tác quy hoạch

Phòng A.207

 

8h00

Họp Đảng ủy về công tác quy hoạch

Chủ trì: Bí thư

TP: Đảng ủy viên

Phòng A.207

 

 

10h00

Họp Ban Châp hành Công đoàn Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Chấp hành Công đoàn Trường

Phòng A.401

 

10h30

Họp bàn về công tác tự đánh giá

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa chuyên môn, Khoa Lý luận chính trị, Viện Luật so sánh, Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, Giám đốc trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo (mời PGS. TS Nguyễn Viết Tý – Khoa Pl Kinh tế, đ/c Mai Hương, Đào Thị Tâm – Bộ môn ngoại ngữ cùng dự)

Phòng A.207

 

 

 
 

Thứ Tư

11/10

08h00

 

Họp Hội đồng xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên các Khóa 39, 40 và 41.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo Phòng Tài chính - Kế toán; Trưởng Phòng thanh tra đào tạo; giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Bí thư Đoàn Trường; cán bộ quản lý khóa của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên; Trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị).

                                                Phòng A.207

14h00

 

Tiếp xã giao Ông Tarun Sawney, Giám đốc  phụ trách công tác chống vi phạm bản quyền khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Liên minh phần mềm (BSA).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Đào tạo, Khoa Pháp luật dân sự, Trung tâm Pháp luật về sở hữu trí tuệ, Phòng Công tác sinh viên.

                                                Phòng A.211

 

14h15

Ông Tarun Sawney, Giám đốc  phụ trách công tác chống vi phạm bản quyền khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Liên minh phần mềm (BSA) nói chuyện với sinh viên, giảng viên nhà trường về nội dung: “Quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền số”.

TP: Giảng viên, sinh viên Trung tâm Pháp luật về sở hữu trí tuệ, sinh viên lớp chất lượng cao và các giảng viên, sinh viên quan tâm.

                                                Phòng A.402

 

 

9h00-10h

Tiếp xã giao GS. Nguyễn Xuân Thảo và đồng nghiệp, trường Luật Mckinney, Đại học Indiana, Hoa Kỳ

Chủ trì: Đại diện Ban Giám hiệu

TP: Lãnh đạo Phòng HTQT, Đại diện Lãnh đạo: Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Khoa Pháp luật dân sự, Khoa Đào tạo sau đại học

Phòng A.211

 

15h00

Họp Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định (mời Trưởng ban Nữ công cùng dự)

Phòng A.207

 

 

10h-11h30

GS. Nguyễn Xuân Thảo thuyết trình với sinh viên về chủ đê “Giáo dục pháp luật ở Hoa Kỳ: giáo dục và đào tạo chuyên gia pháp lý cho thế kỷ 21” và cung cấp thông tin học bổng tại Trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ

TP: Sinh viên lớp CLC (20 em), sinh viên lớp NNA (20 em), sinh viên khoa PL TMQT (20 em) và các bạn sinh viên quan tâm

Phòng A.402

 

 

Thứ Năm

12/10

08h00

-

17h30

Hội thảo quốc tế: “Pháp luật cạnh tranh - Kinh nghiệm của Đức trong bối cảnh sửa đổi Luật cạnh tranh của Việt Nam”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo quyết định triệu tập và giấy mời.

                                                Phòng A.402

14h00

[HOÃN]Họp Hội đồng tuyển sinh hệ đại học chính quy về việc xét tuyển 30a và đào tạo nhân lực cho các tỉnh Tây Bắc.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

Thứ Sáu

13/10

08h00

Họp Ban điều hành Trung tâm Pháp luật Đức.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Bà Lê Thị Lợi - điều phối viên Trung tâm Pháp luật Đức, GS. Kessler, đại diện viện FES, đại diện Phòng Hợp tác quốc tế.

                                                Phòng A.602

14h00

 

 

 

 

 

 

16h00

Họp giao ban công tác Quý IV.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.

                                                Phòng A.402

 

 

 

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: BCH Công đoàn

Phòng A.207

 

Thứ Bảy

14/10

07h30

Đại hội công đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đại biểu được triệu tập và theo Giấy mời

                                                Phòng A.403

 

 

 
 

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi

Ô chữ màu xanh thể hiện những nội dung bị hoãn