LỊCH TUẦN TỪ 16 ĐẾN 20/10/2017

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

16/10

 

 

15h00

Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Chủ trì: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

TP: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

                                                Phòng A.207

 

Thứ Ba

17/10

08h00

Tập huấn nghiên cứu tự đánh giá.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Toàn thể công chức, viên chức của Trường.

                                      Hội trường A.403

14h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Thực tiễn tư pháp quốc tế tại Pháp và châu Âu - Kinh nghiệm cho Việt Nam”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

 

09h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với đoàn cán bộ Học viện Tư pháp Hình sự - Đại học Tài chính Chính pháp Trung Nam, Vũ Hán, Trung Quốc về kế hoạch hợp tác năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Tổng Biên tập Tạp chí Luật học PGS.TS Trương Quang Vinh; Đại diện Lãnh đạo: Khoa Pháp luật Hình sự, Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí, Phòng Hợp tác quốc tế.

                                                Phòng A.207

 

16h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng chủ trì phiên họp thứ nhất – Ban Chấp hành Công đoàn Trường

 

18h30

Lễ phát động cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn, Bộ môn, Trung tâm trực thuộc Trường, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Viện Luật so sánh, Phòng Quản lý khoa học và Trị sự tạp chí, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và Theo Giấy mời.

                                                Hội trường A.403

 
 

Thứ Tư

18/10

08h00

-

17h00

 

Hội thảo khoa học quốc tế “Tư pháp hình sự Trung Quốc và Việt Nam về tội phạm môi trường và kinh tế”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm, đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử người tham dự đầy đủ theo Kế hoạch.

                                                Phòng A.402

 

 

 
 

 

 

Thứ Năm

19/10

 

 

14h00

Họp Hội đồng tự đánh giá. Nội dung: Rà soát công việc phục vụ đánh giá ngoài.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

19h00

Đối thoại Hiệu trưởng với sinh viên.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, các tổ chức đoàn thể.

                                                Hội trường A.403

Thứ Sáu

20/10

08h00

Mít tinh và biểu diễn nghệ thuật chào mừng ngày thành lập liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn thể viên chức, sinh viên.

Phòng A.403

 

 

 

8h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Xây dựng tuần định hướng cho sinh viên năm thứ nhất tại Trường Đại học Luật Hà Nội”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết đinh

                                                Phòng A.207

Chủ nhật

22/12

7-11h

Buổi nói chuyện về đạo đức với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội – Tuần lễ giáo dục công dân

TP: Đại diện Lãnh đạo Trường, Đại diện Lãnh đạo Phòng: CTSV, Đào tạo, Đại diện BCH Đoàn TNCS, Hội sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập của các lớp, toàn thể sinh viên K42

Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị Trống Đồng Hoàng Quốc Việt- số 489 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

 

 

 

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi