LỊCH TUẦN TỪ 23 ĐẾN 27/10/2017

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

23/10

 

Đoàn đánh giá ngoài làm việc tại Trường từ ngày 22 đến hết sáng ngày 26/10/2017.

14h00

-

15h15

Đoàn đánh giá ngoài làm việc với nhóm Học viên cao học Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La và Bắc Kạn (Qua điện thoại), SV ĐH hệ chính quy, SV hệ VLVH, VB2, NCS, Học viên cao học đang học tại Hà Nội (theo Kế hoạch đã được ban hành).

 

8h00

Hội thảo quốc tế “Thực tiễn tư pháp quốc tế tại Pháp và châu Âu - Kinh nghiệm cho Việt Nam”

 Chủ trì: Hiệu trưởng TS. Lê Tiến Châu

Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm, đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử người tham dự đầy đủ theo Kế hoạch.

Phòng A.207

 

 

09h00

-10h15

Đoàn đánh giá ngoài làm việc với nhóm Nhà sử dụng lao động, Cựu sinh viên vừa làm vừa học, Cựu sinh viên Đại học chính quy, Cựu nghiên cứu sinh, Học viên cao học (theo Kế hoạch đã được ban hành).

16h00

-

17h00

Đoàn đánh giá ngoài thảo luận, phỏng vấn Lãnh đạo trường.

                                                Phòng A.207

10h15

  •  

12h00

Đoàn đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: hành chính - tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản lý đào tạo đại học, sau đại học, quản lý khoa học và trị sự tạp chí, hợp tác quốc tế, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng đào tạo, quản trị, tài chính - kế toán, thanh tra đào tạo, thư viện, ... (theo Kế hoạch đã được ban hành).

Thứ Ba

24/10

08h30

-

09h45

Đoàn đánh giá ngoài làm việc với nhóm Người học VLVH được đào tạo ở các tỉnh (qua điện thoại), Quản lý chuyên môn, Cán bộ hỗ trợ và đoàn thể, Giảng viên và NCV (theo Kế hoạch đã được ban hành).

13h30

-

17h00

Đoàn Đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB, quản lý đào tạo ĐH, SĐH, quản lý Khoa học và Trị sự tạp chí, HTQT, CTSV, ĐBCLĐT, quản trị, TC-KT, thanh tra đào tạo, thư viện, ... (theo Kế hoạch đã được ban hành).

 

 

 

13h30

Gặp gỡ, trao đổi với cán bộ về giải quyết chế độ, chính sách

TP: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng,

TP: Đại diện Lãnh đạo: Phòng Tổ chức cán bộ, Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước, Đại diện Ban thường vụ Công đoàn Trường, Giảng viên Phạm Đức Bảo. 

                                                Phòng A.207

 

Thứ Tư

25/10

08h30

-

12h00

Đoàn Đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB, quản lý đào tạo ĐH, SĐH, quản lý Khoa học và Trị sự tạp chí, HTQT, CTSV, ĐBCLĐT, quản trị, TC-KT, thanh tra đào tạo, thư viện, ... (theo Kế hoạch đã được ban hành).

15h00

-

16h30

Đoàn Đánh giá ngoài làm việc với Ban Giám hiệu.

                                                Phòng A.207

8h30

Họp Giao ban phục vụ công tác đánh giá ngoài

TP: theo Kế hoạch phân công

Phòng A.401

 

11h00

[HOÃN]Họp xét tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2018

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch BCH CÔng đoàn Trường, Bí thư Đoàn Trường, Trưởng Ban Nữ công, đ/c Lã Nguyễn Bình Minh.

Phòng A.207

 

Thứ Năm

26/10

09h00

-

12h00

Bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài và Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức.

TP: Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng tự đánh giá và các cán bộ chủ chốt; Giảng viên tham gia phỏng vấn (Phòng TCCB lên danh sách và triệu tập).

                                                Phòng A.403

 

 

Thứ Sáu

27/10

8h00

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

8h00

 

 

 

Hội nghị quán triệt, phổ biến Bộ luật hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14

Phòng A.403

 

 

 

Họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Trường “Xây dựng tuần định hướng cho sinh viên năm thứ nhất tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

Chủ trì: /Phó Hiệu trưởng – TS. Chu Mạnh Hùng

Thành phần tham dự: Theo Quyết đinh

Phòng A.207

 

Họp góp ý báo cáo tổng kết thi hành Luật Giáo dục đại học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị

Phòng A.402

 

 

 

14h00

Họp Ban Giám hiệu

Phòng A.207

 

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi

ô chữ màu xanh thể hiện những nội dung hoãn