Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

30/10

08h00- 11h30

Hội thảo “Quy trình xây dựng luật theo pháp luật hiện hành từ thực tiễn xây dựng Bộ luật Hình sự năm 2015”

Chủ trì: Hiệu trưởng Lê Tiến Châu

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm, đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử người tham dự đầy đủ theo Kế hoạch.

                                      Hội trường tầng 3 nhà F

14h00

 

Họp về việc tổ chức cho sinh viên các khóa hệ đại học chính quy đăng ký học tập học kỳ II năm học 2017-2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo; cán bộ quản lý khóa 38, 39, 40, 41, 42 của Phòng Đào tạo; chuyên viên kế hoạch của Phòng Đào tạo (Phòng Đào tạo chuẩn bị).

                                                                        Phòng A.207

 

08h00

-

17h00

Tọa đàm các chính sách sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học.

Chủ trì: Hiệu trưởng Lê Tiến Châu

TP: Theo Giấy mời.

                                                Phòng A.402, A.401

 

17h30

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự buổi tiếp tân Giám đốc quốc gia Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

                                                                        Bộ Tư pháp

 

09h30

 

Lễ khai giảng khóa học mùa hè 2017 cho sinh viên Luật, Đại học Waikato, NewZealand.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên , theo giấy mời và các giảng viên, sinh viên quan tâm.

                                                                        Phòng A.207

 

Thứ Ba

31/10

08h00

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

 

09h30

 

 [HOÃN] Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                               Phòng A.207

 

Họp làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ nhà ăn, căng tin tại Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng Phòng Quản trị, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng Trạm Y tế, Chủ tịch Công đoàn Trường.

                                                            Phòng A.207

Họp chuẩn bị một số nội dung phục vụ buổi làm việc với Bộ Tư pháp về việc điều chuyển một phần tài sản của Trường Trung cấp Luật tại tây Nguyên cho Trường Đại học Luật Hà Nội.
Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng Phòng Quản trị, Trưởng Phòng tài chính - kế toán và Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

                                                       Phòng A.207

 

 

 

 

 
 

Thứ Tư

01/11

 

 

 

14h00

 

 

 

15h30

 

 

 

Họp về việc triển khai đăng ký nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

TP: Phòng lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, thường vụ Công đoàn Trường.

                                                     Phòng A.207

Họp Ban Đề án xây dựng Phân hiệu Trường tại Đắk Lắk

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định (mời đ/c Nguyễn Thu Thủy - PTP Đào tạo cùng dự)

Phòng A.207

 

Thứ Năm

02/11

 

 

09h30

 

 

08h00

-17h00

 

 

 

 

 

[HOÃN]Họp giao ban Ban Giám hiệu.

                                                            Phòng A.207

Lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu Công ước Luật biển 1982-hành trình 35 năm và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khoa học và biển đảo.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Tổ chức và theo Giấy mời.

                                                            Sảnh nhà A

 

14h00

Họp tập huấn cố vấn học tập Khóa 42.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo các đơn vị: Các Khoa chuyên môn, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Tổ chức cán bộ; Cố vấn học tập Khóa 42; cán bộ quản lý khóa 42 của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, trợ lý quản lý khóa 42 của Khoa; chuyên viên Kế hoạch của PHòng Đào tạo.

                                                                        Phòng A.402

 

15h30

Họp triển khai thu học phí chính quy học kỳ I năm học 2017 - 2018

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, CTSV, TCKT, Trung tâm Công nghệ thông tin, đ/c Trần Thị Minh Phượng - Phòng TCKT

Phòng A.207

 

Thứ Sáu

03/11

 

 

14h00

 

Họp Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

Thứ Bảy

04/11

07h30

Tập huấn cho sinh viên Khóa 42 đăng ký học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018. (cả ngày)

Cán bộ tập huấn:  đ/c Nguyễn Thu Thủy - Phó trưởng Phòng Đào tạo và đ/c Phạm Văn Hạnh - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

TP: Cố vấn học tập Khóa 42; chuyên viên Kế hoạch Phòng Đào tạo, cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin, cán bộ quản lý liên thông Khóa 1.

                                                                        Phòng A.403

15h00

Hiệu trưởng làm việc với các đơn vị về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017

TP: Lãnh đạo Phòng: Tổ chức cán bộ, Hành chính - Tổng hợp, Quản trị

Phòng A.207

 
 
Ô chữ màu đỏ thể hiện nội dung bổ sung