LỊCH TUẦN TỪ 06 ĐẾN 10/11/2017

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

06/11

08h00

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                        Phòng A.207

14h00

Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy mở rộng.

Chủ trì: Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Nguyễn Văn Phú

TP: Các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra đào tạo.

                                                          Phòng A.207

 

8h30

Họp Hội đồng thanh lý tài sản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                  Phòng A.401

14h00

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự họp Ban soạn thảo, tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

14h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng chủ trì chấm chuyên đề nghiên cứu sinh

Phòng A.401

 

 

Thứ Ba

07/11

08h00

Hội thảo cấp Trường “Định hướng cho sinh viên tại Trường Đại học Luật Hà Nội - Nhu cầu và giải pháp thực hiện”.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm, đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử người tham dự đầy đủ theo Kế hoạch.

                                                Phòng A.402

14h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng tham gia Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ tại Học viện Khoa học xã hội

 

14h00

[HOÃN] Họp Ban ISO

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

14h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy (đợt tháng 10).

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định, mời Trưởng Phòng Thanh tra đào tạo dự.

                                                          Phòng A.207

 

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh văn bằng 2 hệ đại học chính quy khóa 16.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 
 

Thứ Tư

08/11

 

 

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

15h00

 

 

 

 

15h30 

Họp Ban tổ chức các hoạt động hiến chương ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                                        Phòng A.207 

Họp về phương án tuyển sinh cho Phân hiệu Trường tại Đắk Lắk

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng (mời Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy cùng dự)

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Khoa Đào tạo tại chức, Khoa Đào tạo sau đại học; Trưởng: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Quản trị

                                                                          Phòng A.207

 

Thứ Năm

09/11

08h00

Họp Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 11.

Chủ trì: Bí thư

TP: Các Đảng ủy viên.

                                                Phòng A.207

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

                                                Phòng A.207

 

14h00

Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017.

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng - GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa.

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

 

08h00

Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017.

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng - GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa.

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

 

09h30

 

 

 

11h00

Làm việc với Bà Laurence Mein - Tham tán về hợp tác pháp luật của Đại sứ quán Pháp.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo Viện Luật so sánh, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí.

                                                Phòng A.211

Gặp mặt đội sinh viên tham dự phiên tòa giả định 2017 (VMOOT).

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP" SInh viên tham dự phiên tòa giả định, đại diện lãnh đạo Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Đoàn Thanh niên.

                                               Phòng A.207

 

 

Thứ Sáu

10/11

08h00

Họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường (Trưởng vắng cử cấp Phó đi thay).

                                                Phòng A.402

14h00

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên Khóa 39, 40 và 41.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo; Trưởng Phòng Thanh tra đào tạo, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Bí thư Đoàn Trường; trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên; cán bộ quản lý các Khóa 39, 40, 41 của Phòng Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị).

                                                Phòng A.402

 

08h00

Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017.

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng - GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa.

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401        

 

14h00

Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017.

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng - GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa.

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

 

10h30

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP:Theo Quyết định.

                                                Phòng A.402

 

14h00

 [HOÃN] Họp Ban soạn thảo quy chế tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

15h30

Họp về cải tạo, sửa chữa nhà B

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Lãnh đạo các đơn vị có phòng làm việc tại Nhà B và lãnh đạo phòng Quản trị

Phòng A.402

 

Thứ Bảy

11/11

08h30

Khai giảng lớp cao học luật khóa 25 và lớp nghiên cứu sinh khóa 23.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, đại diện các đơn vị thuộc Trường, trưởng các khoa chuyên môn, giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy sau đại học.

                                                Phòng A.403

 

 

 
 

 

Lưu ý: Nhập học cho học viên cao học Khóa 25 vào thứ Sáu ngày 10/11/2017

TP: Khoa Đào tạo sau đại học, Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Quản trị, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tài chính - Kế toán.

Địa điểm: Phòng A.403

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi

Ô chữ màu xanh thể hiện nội dung bị hoãn