LỊCH TUẦN TỪ 13 ĐẾN 17/11/2017

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

13/11

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng công tác tại Thành phố Hồ Chi Minh

 

14h00

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp.

 

 

 

16h30

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với trưởng Phòng HCTH, TCCB, CTSV, Quản trị, TCKT, Thường vụ Đoàn TNCS và đ/c Vũ Phương Đông

Phòng A.401

 

08h00

Họp Hội đồng sức khỏe Khóa 42.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Quản trị, Bộ môn giáo dục thể chất, Trạm Y tế (Trạm Y tế chuẩn bị).

                                                          Phòng A.207

14h00

Họp Ban chấp hành công đoàn trường.

Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

Thứ Ba

14/11

07h30

Họp Hội đồng xét miễn, giảm học phí cho sinh viên Khóa 42.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán; Trưởng phòng Thanh tra đào tạo, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Bí thư Đoàn Trường; trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên; cán bộ quản lý Khóa 42 của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị).

                                                          Phòng A.402

 

14h00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định (Quyết định mới).

Phòng A.401

 

 

16h00

Làm việc với Đoàn công tác Trường Đại học kinh tế Nagoya, Nhật Bản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý khoa học và trí sự Tạp chí, đại diện lãnh đạo Khoa Đào tạo sau đại học.

                                                          Phòng A.207

 

17h30

Tiếp xã giao Đoàn công tác phía Nhật Bản đến tham sự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Luật Nhật Bản.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Khoa Đào tạo sau đại học, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài chính - Kế toán.

                                                          Phòng A.402

 

8h00

Hiệu trưởng tiếp viên chức, người lao động

Phòng A.205

 

10h00

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ

Phòng A.207

 

 
 

Thứ Tư

15/11

08h00

 

Tọa đàm  về Nghị định các biện pháp giám sát, giáo dục trong trường hợp miễn trách nhiệm hình sự

Chủ trì: Hiệu trưởng

Phòng A.402

13h30

Hội nghị tổng kết về đào tạo và nghiên cứu pháp luật Nhật Bản của Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu Luật Nhật Bản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Giấy mời và giảng viên, sinh viên quan tâm.

                                                          Phòng A.403

 

09h00

 

 

 

08h00

 

 

Đoàn công tác Trường Đại học Nagoya Nhật Bản thảo luận gặp gỡ với sinh viên Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu luật Nhật Bản.

                                                Phòng A.402

Họp Ban xây dựng ISO.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                     Phòng A.207

 

14h00

Họp Ban nghiên cứu, xây dựng phương án kiến toàn cơ cấu tổ chức của Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

Thành phần: theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

15h30

Tiếp xã giao Giám đốc ngân hàng 16.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Luật Nhật Bản.

                                                          Phòng A.211

 

16h00

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu luật Nhật Bản.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Theo Giấy mời và giảng viên, sinh viên quan tâm.

                                                          Phòng A.403

 

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng đi công tác Hàn Quốc đến hết ngày 22/11/2017.

 

Thứ Năm

16/11

08h30

 

Lễ mít-tinh chào mừng ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20-11.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Toàn bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn trường và đại diện sinh viên.

                                                Phòng A.403

17h00

Hiệu trưởng đi công tác tại An Giang.

 

 

Thứ Sáu

17/11

 

 

13h30

Hiệu trưởng đi làm việc tại Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

 

14h00

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức và làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

14h30

Họp Hội đồng tuyển sinh các lớp đại học luật hình thức và làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

15h30

 

 

 

 

 

15h00

 

Họp Ban soạn thảo quy chế tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

Họp Ban Tổ chức đón tiếp nguyên tổng thống Hàn Quốc

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện Lãnh đạo Phòng: HTQT, Đào tạo, Quản trị, HCTH, TCCB, CTSV

A.401

 
 

 

Ghi chú:

-Hội thi cắm hoa nghệ thuật.  Thời gian: 8h00 ngày 15/11/2017.      Địa điểm: Sảnh nhà A

-Cuộc thi kéo co của công chức, viên chức, người lao độngThời gian: 15h30 ngày 16/11/2017Địa điểm: sân nhà A

-Giao hữu bóng đá giữa đội cán bộ, giảng viên của Trường với Đội cán bộ, giảng viên của Học viện Tư phápThời gian: 17h0 ngày 19/11/2017Địa điểm: sân bóng Ngọc Bảo - Trung Kính, Cầu Giấy

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi