LỊCH TUẦN TỪ 20ĐẾN 24/11/2017

                                                                                                                                                                       

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

20/11

 

Hiệu trưởng công tác tại Bình Dương.

14h00

Hiệu trưởng về Hà Nội

Thứ Ba

21/11

08h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo “Vấn đề pháp luật đặt ra đối với lao động di cư - Kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc".

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Thành phần tham dự: Theo Quyết định

                                                Phòng A.401

15h30

 

Lễ trao giải cuộc thi phiên tòa giả định năm 2017.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Giấy mời, giảng viên và sinh viên quan tâm.

                                                Phòng F.302

8h00

 

Họp Hội đồng sáng kiến.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

 

 

Thứ Tư

22/11

9h-9h30

Tiếp và làm việc với Ngài Hwang Kyo Ahn – Nguyên Tổng thống Hàn Quốc và đoàn công tác

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng HTQT, Đại diện Lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Công tác sinh viên, Tổ chức cán bộ, Hành chính – Tổng hợp, QLKH &TSTC, Khoa Sau Đại học, Khoa PL Hành chính – nhà nước, Viện Luật so sánh, Khoa PL thương mại quốc tế, Khoa PL kinh tế.

Phòng A.402

14h00

 [HOÃN] Họp giao ban Ban Giám hiệu.

  • Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo về công tác tổ chức cán bộ,
  • Giao ban công việc.

                                                Phòng A.207

9h30-11h30

Buổi nói chuyện của Ngài Hwang Kyo Ahn về chủ đề “ Hàn Quốc – Việt Nam, hôm nay và tương lai”

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo phân công của Phòng CTS, Đào tạo, TCCB, các giảng viên và sinh viên quan tâm

Phòng A.403

 

Thứ Năm

23/11

07h30

 

 

 

08h00

 

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên tháng 12.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                                      Phòng A.207

Hội nghị bạn đọc năm 2017.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị; nhóm cộng tác viên thư viện là cán bộ giảng viên, đại diện sinh viên các khóa, học viên cao học, nghiên cứu sinh, thành viên CLB Thư viện trẻ và bạn đọc quan tâm.

                                                Phòng A.402

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

14h00

 

 

 

16h30

 

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                     Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Viện Đào tạo, tư vấn và phát triển kinh tế, trực thuộc VUSTA., mời Trưởng Khoa Pháp luật kinh tế dự cùng.

                                                      Phòng A.207

08h00

 

 

 

 

11h00

 

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

Họp Hội đồng thanh lý tài sản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                               Phòng A.207

 

Thứ Sáu

24/11

07h30

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.401

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

 

14h00

 

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                Phòng A.207

10h30

[HOÃN]Họp Hội đồng xét hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội cho sinh viên Khóa 42.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế toán; Trưởng Phòng thanh tra Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Bí thư Đoàn trường; Tró lý các đơn vị quản lý sinh viên; cán bộ quản lý sinh viên Khóa 42 của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên.

                                                Phòng A.402

16h00

Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo Khoa Pháp luật hình sự, Khoa Pháp luật dân sự, Khoa Hành chính - Nhà nước, Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra đào tạo; Bí thư Đoàn Trường; chủ tịch Hội sinh viên; trợ lý khoa có sinh viên vi phạm; quản lý khóa 39, 40 của Phòng Đào tạo;

 mời giáo viên chủ nhiệm các lớp: 3910, 3917, 3903, 4008.

                                                          Phòng A.207

09h30

 

 

 

 

11h00

Lễ bế giảng khóa học mùa hè 2017 cho sinh viên Luật, Đại học Waikato, NewZealand.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Các Phó Hiệu trưởng, Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, theo Giấy mời và giảng viên, sinh viên quan tâm.

                                                Phòng A.207

[HOÃN]Họp Ban Tư vấn mua sắm tài sản.

Chủ trì: Phó hiệu trưởng Chu mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định, mời đ/c Trần Kim Liễu- Trưởng Phòng HCTH.

                                                 Phòng A.401

 

 

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi