LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/11/2017 ĐẾN 3/12/2017

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(27/11)

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư Pháp (cả ngày)

 

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng công tác tại Trung Quốc đến hết ngày 28/11

Thứ Ba

(28/11)

8h00 – 11h30 & 13h30 – 17h30

Hội thảo quốc tế “vấn đề pháp luật đặt ra đối với lao động di cư - Kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc"

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch, Giấy mời và các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm, đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử người tham dự đầy đủ theo Kế hoạch.

Phòng A.402

 

 

 

8h30

Họp góp ý đánh giá, phân loại công chức (thành viên ban Giám hiệu)

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS, Chủ tịch Hội CCB Trường

Phòng A.403

11h00

Họp Đảng ủy về đánh giá phân loại công chức

Chủ trì: Bí thư

TP: Các Đảng ủy viên

Phòng A.207

 

Thứ Tư

(29/11)

9h00

 

 

09h00

 

 

 

08h30

Hiệu trưởng dự Hội nghị tại Tòa nhà Quốc hội

Làm việc với đoàn cán bộ trường Luật, Đại học Vân Nam, Trung Quốc về kế hoạch hợp tác năm 2018

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện Lãnh đạo: Khoa Pháp luật Kinh tế, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Phòng Hợp tác quốc tế, Trung tâm Tư vấn pháp luật.

Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm việc với sinh viên lớp tiếng Đức. Mời Trung tâm Pháp luật Đức tham dự.

Phòng A.401

14h00

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

Thứ Năm

(30/11)

8h00

Họp Hội đồng xét hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội khóa 42

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế toán, Trưởng phòng Thanh tra đào tạo, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bí thư Đoàn TNCS, trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên, cán bộ quản lý sinh viên khóa 42 của Phòng Đào tạo, phòng Công tác sinh viên.

Phòng A.402

14h00

 

 

 

14h00

 

Hiệu trưởng dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của cụm thi đua số II

Học viện Tư pháp

Phó Hiệu trưởng Vũ THị Lan Anh dự Hội thảo "Góp ý dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học".

Đại học Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

9h30

 

 

 

09h00

Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Khoa Pháp luật hình sự, Khoa Pháp luật dân sự, Khoa Pháp luật hành chính – nhà nước, Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Thanh tra đào tạo, Bí thư Đoàn TNCS, chủ tịch Hội sinh viên, trợ lý các khoa có sinh viên vi phạm, cán bộ quản lý khóa 39, 40 của Phòng Đào tạo, Phòng CTSV (mời giáo viên chủ nhiệm các lớp 3910, 3917, 3903, 4008)

Phòng A.402

Họp Ban xây dựng đề án phân hiệu trường ĐHLHn tại Đắk Lakk.

Chủ trì: Phó HIệu trưởng Chu mạnh Hùng

TP: đ/c Trần Ngọc Định - Trưởng phòng TCCB, đ/c Đỗ Quốc Tuấn - Trưởng phòng Quản trị, đ/c Lê ĐÌnh Nghị - Trưởng phòng Đào tạo, đ/c Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng phòng TCKT.

Phòng A.207

 

11h00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.402

Thứ Sáu

(1/12)

8h00

 

 

 

 

 

 

08h30

Họp xét học bổng khuyến khích học tập học ký I năm học 2017-2018 cho sinh viên các Khóa 39, 40 và 41.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng tài chính - kế toán; trưởng phòng thanh tra đào tạo, Giám đốc trung tâm Công nghệ thông tin; bí thư Đoàn trường, trợ lý các đơn vị quản lý sinh viên; cán bộ quản lý sinh viên Khóa 39, 40 và 41 của Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị).

Phòng A.402

Làm việc với Cục KHTC và Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột về Đề án phân hiệu Đắk Lak.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Quản trị, Trưởng phòng tckt, Trưởng phòng Đào tạo.

Bộ Tư pháp

14h00

Họp Ban Giám hiệu:

- Về đánh giá viên chức

- Khoa đào tạo sau đại học báo cáo về công tác đào tạo sau đại học

- Trung tâm Thông tin thư viện báo cáo

Phòng A.207

 Chú ý: Trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho cán bộ, giảng viên

Thời gian: 2 ngày 28 – 29/11/2017 sáng (7h-11h30), chiều (13h30 – 16h30)

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi, bổ sung

Ô chữ màu xanh thể hiện những nội dung bị hoãn