LỊCH TUẦN TỪ 18ĐẾN 22/12/2017

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

18/12

08h30

Hội nghị Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, đại diện các tổ chức đoàn thể và theo Giấy mời                               

Phòng A.402

14h00

Hội nghị bầu thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp

TP: Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự: Ban Giám hiệu, viên chức là giảng viên cao cấp (và tương đương), viên chức có học hàm  từ Tiến sĩ trở lên

                                                          Phòng A.403

 

16h30

Họp Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 12.

Chủ trì: Bí thư

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 

 
 

Thứ Ba

19/12

08h00

Họp thương thảo hợp đồng gói thầu XL1.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng; Trưởng phòng Quản trị, trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kỹ sư xây dựng, nhà thầu xếp hạng 1.

                                                Phòng A.402

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

 

14h00

Họp về xây dựng Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tin học cho sinh viên hệ đại học chính quy

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Đại diện Lãnh đạo: Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo, Bộ môn Ngoại ngữ, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng A.207

 

08h00

Tiếp xã giao đoàn giảng viên Học viện Tư pháp CHDCND Lào.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế.

                                                Phòng A.211

 

15h30

Họp Ban điều hành chất lượng cao.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                   Phòng A.207

 

 

08h30

Đoàn giảng viên Học viện Tư pháp CHDCND Lào làm việc với Khoa Pháp luật hình sự.

TP: Ban Chủ nhiệm Khoa Pháp luật hình sự, giảng viên Khoa Pháp luật hình sự được phân công.

                                                Phòng A.401

 

14h00

Làm việc với Cục Tài chính (Bộ Tư pháp) về phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018

TP: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán

Bộ Tư pháp

 

09h00

 

 

 

08h30

Làm việc với Bà Maria Beihof, cán bộ phụ trách Việt Nam tại Cơ quan FES Trung ương về hoạt động hợp tác năm 2018.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Điều phối viên và nhân viên TT Pháp luật Đức, Trưởng đại diện Viện FES Hà Nội và các điều phối viên chương trình.

                                                Phòng A.207

Họp Hội đồng thẩm định ngân hàng đề do Bộ Môn ngoại ngữ xây dựng.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                                   Phòng A.211

 
 

Thứ Tư

20/12

08h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu về Kết luân của Đoàn đánh giá ngoài.

                                                Phòng A.207

13h30

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh làm dự Tọa đàm “Ngoại ngữ - cánh cửa mở ra thế giới” tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

 

10h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng làm việc với Ban thường vụ công đoàn , Ban thường vụ Đoàn TNCS HCM, trưởng Phòng TCKT và Trưởng Phòng HCTH.

Phòng A.207

14h00

Họp Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018

Chủ trì: PHT Trần Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

 

10h45

Họp chuẩn bị Hội nghị đại biểu viên chức năm 2017

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Ban Thường vụ Công đoàn, Trưởng phòng HCTH, Trưởng phòng TCCB

Phòng A.207

 

15h00

Họp Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên năm 2018

Chủ trì: PHT Trần Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

 

10h00

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trường Đại học KeiO, Nhật Bản.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo: Phòng Đào tạo, Khoa đào tạo sau đại học, Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí, Phòng Tổ chức cán bộ.

                                                Phòng A.402

 

16h00

Làm việc với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội I về kế hoạch đào tạo.

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Đào tạo, chuyên viên Kế hoạch Phòng Đào tạo, cán bộ phụ trách khóa 42 của Phòng Đào tạo.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng HN 1, Chương Mỹ Hà Nội

 

Thứ Năm

21/12

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

 

08h00

Họp Ban Quy chế tuyển sinh đại học luật hình thức Vừa làm vừa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

                                      Phòng A.401

14h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

Họp Ban soạn thảo quy chế quản lý khoa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

Họp Ban soạn thảo tổ biên tập dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo QUyuyets định.

                                                            Phòng A.401

 

8h00

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng tham dự bảo vệ đề tài cấp bộ: “Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền bí mật dữ liệu cá nhân”

Phòng A.402

 

8h30

Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển kế toán viên Phòng Tài chính – Kế toán

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 
 

 

Thứ Sáu

22/12

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

 

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

 

14h00

 

 

15h00

Họp Hội đồng thẩm định bản dịch Luật Công ty của Anh.

Chủ trì: Phó HIệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Quyết định.

                                                       Phòng A.401

Họp Ban xây dựng Quy chế công tác sinh viên

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

9h00

Mít tinh kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân

Phòng A.402

 

08h00

Họp Ban thanh lý tài liệu thư viện.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định.

                                                          Phòng A.207

 
 

Tải lịch tuần tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung thay đổi