LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/12/2017 ĐẾN NGÀY 30/12/2017

 

Sáng

Chiều

 

Thứ Hai

(25/12)

7h30

Ban Giám hiệu, viên chức[1] được triệu tập tham dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018

Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11A Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng Chu Mạnh Hùng công tác tại Campuchia đến hết ngày 30/12/2017

 

Thứ Ba

(26/12)

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

13h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp lớp cao học khóa 22 và cao học Tây bắc khóa 2

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

8h00

Họp Ban nghiên cứu xây dựng chương trình liên kết đào tạo với đại học Arizona (Hoa Kỳ) về chương trình đào tạo và hồ sơ xin phép (Phòng HTQT chuẩn bị tài liệu)

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định.

Phòng A.207

 

 

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.207

8h00

Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông hệ vừa làm vừa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

 

10h00

Họp Ban xây dựng Quy chế tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

 

Thứ Tư

(27/12)

 

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

 

 

 

 

8h00

Họp Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

10h00

Họp Ban xây dựng Quy chế văn bằng chứng chỉ

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: theo Quyết định.

Phòng A.207

 

 

Thứ Năm

(28/12)

08h30

Hiệu trưởng làm việc tại Bộ Tư pháp

Bảo vệ đề tài cấp cơ sở "Hợp đồng trong kinh doanh bất động sản - thực trạng và giải pháp" của đòng chí Trần Quang Huy.

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.401

14h00

Họp Ban giám hiệu:

- Ban xây dựng chương trình liên kết đào tạo với ĐH Arizona báo cáo về chương trình liên kết (trưởng Phòng HTQT, trưởng phòng Đào tạo và Trưởng Phòng TCKT)

- Trung tâm Thông tin thư viện báo cáo về việc cập nhật cơ sở dữ liệu điện tử

Phòng A.207

 

17h00

Hiệu trưởng đi công tác TP HCM

 

 

Thứ Sáu

(29/12)

 

 

 

 

 

 

 

 

08h00

 

 

 

 

 

8h30

 

 

 

 

 

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền bí mật dữ liệu cá nhân”

Phòng A.402

Họp Hội đồng tốt nghiệp các lớp đại học luật hình thức vừa làm vừa học.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định.

Phòng A.207 

 

PHT Vũ Thị Lan Anh dự họp nghiệm thu biên dịch luật công ty Pháp

Phòng A.401

14h00

Họp bình xét thi đua công đoàn năm 2017.

Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trường

TP: Ban chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận (Chủ tịch vắng cử Phó Chủ tịch đi thay).

Phòng A.402

 

Tải lịch tuần Tại đây

Ô chữ màu đỏ thể hiện những nội dung được chỉnh sửa hoặc bổ sung

 

[1] Lưu ý: viên chức được triệu tập theo Công văn số 4085/ĐHLHN-HCTH ngày 21/12/2017 tham dự Hội nghị đầy đủ và đúng giờ (thành phần được triệu tập: Ban giám hiệu, Trưởng phòng HCTH, viên chức là chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và tương đương của Trường.